ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္ ျမတ္သူရလြင္ဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ပထမဆုံး က်င္းပ တဲ့ ေမာင္ကမၻာ (Mister Globle) ကုိ ျမန္မာက ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

 Mister Global 2014 ကုိ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပ ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈ နုိင္ငံက ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စား လွယ္ ျမတ္သူရလြင္က Mister Global 2014 ကုိ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 1st Runner-up ကုိ ကေနဒါ၊ 2nd Runner ေတာင္ကုိးရီးယား၊ 3rd Runner ဗီယက္နမ္၊ 4th Runner ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံေတြက အသီးသီး ရသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီဗီြဘီ