(တစ္)

မယံုစရာစတုိင္လ္(Style)ေတြေၾကာင့္ စုံနံ႔သာ ၿမိဳင္ရယ္လုိ႔ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွာ ဟုိးေလး တေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚ၍ေနရပါေလေသာ တိရစၧာန္တုိ႔ စုေ၀းေနထုိင္ၾကရာ ေတာႀကီးရဲ႕ ဇာတ္လမ္း အေထြးေထြးအ႐ႈပ္႐ႈပ္ေတြကို မွတ္တမ္းေရး ထုတ္လုိ႔လာခဲ့မိတာျဖင့္ အတန္အသင့္ဆုိသလုိ အခ်ိန္အခါကေလးမ်ားလည္း လင့္ခဲ့ပါေလေပါ့။

အတိတ္အေရးကုိ တစ္ဆိတ္ကေလးလုိ႔ဆုိသလုိ ငဲ့ေစာင္းလုိ႔ ၾကည့္မိေလတဲ့အခါ စုံနံ႔သာၿမိဳင္ ရဲ႕ သတင္းစာေလာကႀကီးအ ေၾကာင္းကိုလည္း ဂ်က္ဆရာငတိ သခင္ဟာ လက္မဟာကို စပိ(Speed)တင္လုိ႔ေရးျဖစ္ခဲ့ေသး ေလတာေပါ့။

ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အ စည္းမွန္ရင္ မ႑ဳိင္ႀကီးေလးရပ္ရွိ ရမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္၊ ဥပ ေဒျပဳေရးမ႑ဳိင္၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ဳိင္စတဲ့ မ႑ဳိင္ႀကီးမ်ားနဲ႔ အ ၿပဳိင္ စတုတၳမ႑ဳိင္ျဖစ္တဲ့ စာနယ္ ဇင္းမ႑ဳိင္ႀကီးဟာလည္း ခုိင္ခုိင္ ၿမဲၿမဲနဲ႔ မယုိင္မလဲရွိရေပလိမ့္မယ္။ စသည္ စသည္နဲ႔ လူတုိင္းသိၿပီး သားဟာႀကီးကိုပဲ ကုိယ့္ကုိယ္ ကိုယ္ဆရာႀကီးလုိလုိ ဘာလုိလို လုပ္ၿပီးတဲ့သကာလ ဂ်က္ဆုိတဲ့ ဆရာ ခပ္တည္တည္နဲ႔ေရးခ်ခဲ့ ေသးေလတာေပါ့။

၁၈၀၀မွာ ေမြးၿပီး ၁၈၅၉မွာ ဆုံးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား သမုိင္းပ ညာရွင္ ကဗ်ာဆရာေသာ္မဆင္ မ ေကၠာေလးကပဲ စသုံးသလုိလုိ၊ ၁၇၂၉မွာ ေမြးၿပီး ၁၇၉၇မွာဆုံးတဲ့ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံသာ ၿဗိတိသွ် လႊတ္ေတာ္အမတ္အက္ဒ္မန္ဘာ့ ခ္ကပဲစသုံးသလုိလုိနဲ႔ ဒိြသဘာ၀နဲ႔ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားေနေလတဲ့ အဲ့သည္ အႏွီဖုိ႔သ္အက္စေတ့(Forth Est-ate)၊ ျမန္မာဘာသာအလိုအား ျဖင့္ စတုတၳမ႑ဳိင္ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာ ရႀကီးဟာ လူယဥ္ေက်းတုိ႔ကမၻာ မွာ အျမစ္တြယ္ၿပီးရင္းတြယ္လုိ လာေလတဲ့အခါ စုံနံ႔သာၿမိဳင္ဆုိတဲ့ တိရစၧာန္ေတြရဲ႕ ကမၻာကိုလည္း ေရာက္လာခဲ့ေလသဗ်။ တိရစၧာန္ ေတြဟာ မ႐ုိင္းၾကပါေလဘူးဆုိတဲ့ သ႐ုပ္ကိုေဖာ္ထုတ္ျပခ်င္လာတာ ေၾကာင့္ ေတာရဲ႕ဦးေသွ်ာင္ေျမေခြး ေမာင္ဟာ တိရစၧာန္မ်ားရဲ႕ အရပ္ မွာလည္း စတုတၳမ႑ဳိင္ခုိင္ၿမဲလွ ပါေၾကာင္း ျပသတဲ့အေနနဲ႔ သ တင္းစာဂ်ာနယ္ေတြထုတ္ခြင့္ေပး လုိက္တာဗ်ား။

စုံနံ႔သာၿမိဳင္ေဒးလီးဆုိတဲ့ သ တင္းစာကုိ စထုတ္ဖို႔ ျပင္တဲ့အယ္ ဒီတာခ်ဳပ္ ဇီးကြက္၊ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာလင္းယုန္၊ ပင္တုိင္ ေဆာင္းပါးရွင္ ခ်ဳိး၊ ဥၾသနဲ႔ ေဒါင္း ငွက္၊ သတင္းေထာက္လုပ္ မယ့္ ျမင္းေတြကိုေခၚၿပီး ေတာရဲ႕ဦး ေသွ်ာင္ေျမေခြးေမာင္ႁမြက္ၾကား တဲ့ မိန္႔ခြန္းေတာ္ျမတ္စကားထဲမွာ ‘ငါေျမေခြးမေကာင္းခဲ့ရင္ ေျမေခြး အေၾကာင္းေရးၾက၊ ေျမေခြးမ မ ေကာင္းရင္ ေျမေခြးမအေၾကာင္းေရး ၾက’လုိ႔ေတာင္ပါခဲ့ေသးတာမ ဟုတ္လား။ ထားေတာ့။ အျဖစ္ သ႐ုပ္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရရင္ စုံနံ႔သာ ၿမိဳင္ေဒးလီးသတင္းစာ ထုတ္ၿပီဆုိ တာနဲ႔ တိရစၧာန္ေတြ သတင္းစာ ေတြကို တစ္ေစာင္ၿပီးတစ္ေစာင္ ထုတ္ထုတ္လုိ႔လာလုိက္ၾကပုံ မ်ား။

(ႏွစ္)

ဘာကေလးပဲလုပ္လုပ္ လုပ္ ၿပီးတာနဲ႔ အသံထြက္လာတတ္တဲ့ ေတာႀကီးထဲမွာ ေတာသတင္းစာ ကေလးေတြ ခပ္လႈိင္လႈိင္ ခပ္ၿမိဳင္ ၿမိဳင္ဆုိသလုိထြက္ရွိလုိ႔လာၿပီးတာ နဲ႔ ႏြားဆြဲတဲ့လွည္းရဲ႕ေနာက္မွာ လွည္းဘီးက ကပ္လုိ႔ပါလာသလုိ ျပႆနာေတြကလည္း တစ္ခုၿပီး တစ္ခုကပ္ကပ္လုိ႔ ပါလာလုိက္ ၾကတာ။

ဖ်ံႏွစ္ေကာင္ ငါးၾကင္းတစ္ ေကာင္ရတယ္ဗ်။ အေ၀မတည့္ ႏုိင္ဘဲနဲ႔ ျပႆနာတတ္ၾကသဗ်။ ေျမေခြးတစ္ေကာင္ေရာက္လာၿပီး ငါးၾကင္းကို ခြဲေ၀ေပးသဗ်။ ငါး ၾကင္းကို သံုံးပုိင္းပုိင္း အၿမီးပုိင္းနဲ႔ ေခါင္းပုိင္းကို ဖ်ံႏွစ္ေကာင္အ တြက္ေပးၿပီး အလယ္ပုိင္းကုိ ေျမ ေခြးကယူကာေျပးသဗ်။ အဲ့သ ဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျမေခြးေန ထုိင္ရာ ဂူထဲကုိသြားၿပီးသတင္း ေထာက္ျမင္းကေလးက သတင္း သြားေမးသဗ်။

အဲ့သမွာ သတင္းေထာက္ ျမင္းကေလး တရားစြဲခံရပါေလ သတဲ့။ ပုိင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ အစြဲ ခံရတာပါ။

ေနာက္ျပႆနာက သမင္နဲ႔ က်ားရဲ႕ ျပႆနာပါ။အတိတ္ဘ၀ တုန္းက လူတစ္ေယာက္မွာ ဇနီး ႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ပထမဇနီးက သားသမီးမရႏုိင္လုိ႔ ဒုတိယဇနီးကို ထပ္ယူထားခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဒုတိယဇနီးမွာ ကုိယ္၀န္ရွိ ေၾကာင္းသိတဲ့အခါ ပထမဇနီးက အဲသည့္ကုိယ္၀န္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမ က ကုိယ္၀န္ရတုိင္းပ်က္ေအာင္ လုပ္ရာက ဒုတိယဇနီးေသပါ တယ္။ ႏွစ္ဦးသားတုိ႔ဟာ တစ္ ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္အမုန္း ႀကီးရာက ဘ၀အဆက္ဆက္ လက္စားေခ်ဖုုိ႔ အဓိ႒ာန္ျပဳထားခဲ့ၾကသူေတြပါ။ ဒါနဲ႔ ေနာင္ဘ၀မွာ တစ္ေယာက္က ေၾကာင္၊ တစ္ေယာက္က ၾကက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာင္ကၾကက္မႀကီးေမြးသမွ် ၾကက္ကေလးေတြကို စားပစ္ပါ တယ္။ ေနာင္တစ္ဘ၀ေရာက္ျပန္ေတာ့ တစ္ေယာက္ကက်ား၊ တစ္ေယာက္

ကသမင္ျဖစ္ျပန္ပါတယ္။ က်ားက သမင္ေမြးလာသမွ် သမင္ကေလးေတြကို ထုိင္ၿပီး စားပစ္ျပန္ပါတယ္။

အဲသဟာကုိ သတင္းေထာက္ကေလးတစ္ေကာင္က သတင္းသြားယူၿပီး ေတာသတင္းစာတစ္ေစာင္ထဲမွာထည့္သဗ်။ သမင္ကေလးေတြ ေမြးလာသမွ်ကို က်ားက ထုိင္စားေနတဲ့အေၾကာင္း။ အဲသဟာကို က်ားကတရားစြဲ တာပါ။ တာ၀န္၀တၱရားေႏွာင့္ ယွက္မႈဆိုလား။ တာ၀န္၀တၱရား အရ သမင္ကိုစားေနတဲ့ကိစၥကို ထိခုိက္ေရးသားထားတာေၾကာင့္ တာ၀န္၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္ရာက် တယ္ဆုိၿပီး တရားစြဲတာပါ။

မုိးမီးေလာင္သလုိျဖစ္တာ ကေတာ့ တိရစၧာန္စကူးလ္ကိစၥ။ တိရစၧာန္စကူးလ္မွာ တက္ေနတဲ့ အေကာင္ကေလးေတြထဲက ငါး ေကာင္ကိုေရြးၿပီး လူ႔ရပ္လူ႔ရြာကို ေလ့လာေရးလႊတ္ဖုိ႔ေရြးထားခဲ့ တာ သမင္ကေလးရယ္၊ ဒရယ္က ေလးရယ္၊ ျမင္းက်ားကေလး ရယ္။ ေဒါင္းကေလးရယ္ခင္ဗ်။အဲ သဟာ ကတယ္ေတာ့ေလ့လာေရး သြားၾကမယ့္ေန႔လည္းေရာက္ ေရာ ေရြးထားၿပီးသားငါးေကာင္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေျမေခြးရဲ႕သား ရယ္၊ ၀ံပုေလြရဲ႕သမီးရယ္၊ က်ား သစ္ရဲ႕တူရယ္၊ ဆင္ႀကီးရဲ႕ခယ္မ ရဲ႕သားရယ္၊ ျခေသၤ့ရဲ႕ မိန္းမဘက္ က တူမရယ္ျဖစ္သြားၾကပါေလ ေရာ။ အဲသဟာကို သတင္း ေထာက္ဖုိးေရႊယုန္က တိရစၧာန္စ ကူးလ္အထိ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းၿပီး သတင္းေရးထည့္ လုိက္တာပါ။ အဲဒါကို တရားစြဲ တာပါခင္ဗ်။ စုံနံ႔သာၿမိဳင္လွ်ဳိ႕၀ွက္ ခ်က္အက္ဥပေဒေပါက္ၾကားမႈဆုိ လား။

စတုတၳမ႑ိဳင္လုိ႔ဆုိကာ သ တင္းဂ်ာနယ္ေတြ လႈိင္လႈိင္ထြက္ တဲ့ေတာ၊ သတင္းေတြကိုလြတ္ လြတ္လပ္လပ္ေရးလုိ႔ ရေနပါၿပီ ဆုိတဲ့ေတာဟာျဖင့္ ေရးထုတ္သမွ် ကို ေဘးဒုကၡေပးဖုိ႔ေစာင့္ေနခဲ့ၿပီ ထင့္။

(သုံး)

ခပ္တြန္႔တြန္႔ျဖစ္သြားပုံရတဲ့ ေတာထြက္သတင္းဂ်ာနယ္က ေလးေတြထဲမွာ အခုတေလာေတာ့ ေဘးမသီရန္မခသတင္းထူးကေလးေတြ ျပန္ပါေနျပန္သဗ်။

စုံနံ႔သာၿမိဳင္ေတာစပ္ကေႏြ စပါးစုိက္ခင္းမွာ၊ စပါးပင္ေတြ ေပါက္ေနတဲ့အေၾကာင္း၊ စုံနံ႔သာ ၿမိဳင္ငွက္ေပ်ာေတာထဲက ငွက္ေပ်ာပင္တစ္ပင္မွာ ငွက္ေပ်ာသီး ႏွစ္လုံးပူးႀကီးတစ္လုံး ထူးျခားစြာ သီးေနတဲ့အေၾကာင္း၊ စုံနံ႔သာၿမိဳင္ က တိရစၧာန္တခ်ဳိ႕ကို လူတုိ႔ဌာေန ရွိ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းခြင္၊ သယ္ ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား မွာ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေစေတာ့မယ့္အေၾကာင္း၊ စုံနံ႔သာၿမိဳင္ေတာလုံးဆုိင္ရာ ေဂါက္သီး႐ုိက္ၿပဳိင္ပြဲမွာ ဆင္ႀကီး က တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔က်င္း၀င္ ေအာင္ ႐ုိက္ထည့္လုိက္ႏုိင္တဲ့အ ေၾကာင္း၊ မထင္မွတ္ဘဲ ရြာခ် လိုက္တဲ့မုိးေၾကာင့္ စုံနံ႔သာၿမိဳင္မွာ ပိေတာက္ပန္းေတြ ေ၀ေနေအာင္ ပြင့္တဲ့အေၾကာင္းစတဲ့ သတင္းထူး သတင္းဦးကေလးေတြပဲဆုိပါ ေတာ့။

အင္း…ဒါေတာင္မွ ေတာရဲ႕ ဥပေဒေတြနဲ႔ လြတ္ကင္းရဲ႕လား မေျပာတတ္ပါဘူး။ ေကာင္းတာ လုပ္လုပ္၊ မေကာင္းတာလုပ္လုပ္။စုံနံ႔သာၿမိဳင္ကို အၾကည္ညဳိပ်က္ ေစမႈဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔ လွမ္းစြဲရင္ တိရ စၧာန္သတင္းသမားေတြ ဘယ္လို လြတ္ေအာင္ေျပးမလဲ။ ကဲ….. ေျပာ။။(ေဖာ္ျပပါ သေရာ္စာသည္ စာေရးသူ ဂ်က္ကြမ္းၿခံကုန္း၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္)

ဂ်က္ကြမ္းၿခံကုန္း