လူေပ်ာက္တိုင္ၾကားထားသည္႔အသက္ ၁၅ ႏွစ္အ ရြယ္မိန္းကေလးသည္ အသတ္ခံရမည္ဟု ရဲမ်ား က ယံုၾကည္ကာ လူသတ္သမားအျဖစ္သံသယရွိသူကို ရဲမ်ားက ထိန္းသိမ္းထားသည္။

အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္၊ ေသဆုံးသူမိန္းကေလး ၏အမ်ဳိးသားမိတ္ ေဆြက ရွအလမ္(Shah Alam)၊ ဂ်လန္း ကီဘြန္(Jalan Kebun)အနီးတြင္ မိန္း ကေလးအေလာင္းထည္႔ ထားသည္႔ ခရီးေဆာင္ အိတ္ကို ရဲမ်ားအား ေခၚျပခဲ႔သည္။

သံသယရွိသူက သူ၏အိမ္တြင္မိန္းကေလးကိုသတ္သည္ဟု ၀န္ခံ၍ ၄င္းကို ပက္တလင္းဂ်ာရာ ရဲစခန္း ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ညေန ၆ နာရီခဲြတြင္ ရဲမ်ားက ေခၚသြားသည္ဟု ဆီလန္ေဂါလက္ ေထာက္ရဲခ်ဳပ္က ေျပာျပသည္။
‘ည ၈ နာရီခဲြေလာက္မွာ လမ္းေဘးနားမွာစြန္႔ပစ္ထားတဲ႔ခရီး ေဆာင္အိတ္ထဲက မိန္းကေလးအေလာင္းကို သံသယရွိသူက ေခၚျပတယ္’ဟု အရာရွိက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာခဲ႔သည္။

The Star News