ဘရာဇီးလ္တြင္ က်င္းပမည့္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ ကမာၻ႕ဖလား ၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ ေဘာလံုးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းေပးမည့္ တိရစာၦန္ေလးမွာ ခ်စ္ရာ ပန္ဒါဝက္ဝံေလးတစ္ေကာင္ ျဖစ္လာမည္ဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ကမာၻ႕ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ကာလအတြင္း နာမည္ႀကီးခဲ့သည့္ ပေရာဟိတ္ ေရဘဝဲေလး ေပါလ္ ၏ ေနရာကို ဆက္ခံမည့္ ေနာက္ထပ္တိရစာၦန္ေလးတစ္ေကာင္ကို တရုတ္ႏုိင္ငံက မိတ္ဆက္လုိက္သည္။ (၂၀၁၀)ျပည့္ႏွစ္၊ ကမာၻ႕ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲႀကီးအတြင္း ေပါလ္သည္ စပိန္လက္ေရြးစင္အသင္း ဗိုလ္စြဲ မည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ပြဲစဥ္(၇)ခုဆက္တိုက္ မွန္ကန္စြာ ေဟာကိန္းထုတ္ေပးခဲ့ဖူးသည္။

ကမာၻ႕ဖလားတြင္ ကမာၻေက်ာ္ ဇာတ္ေကာင္ေလးအျဖစ္ လူသိထင္ရွားခဲ့သည့္ ေရဘဝဲေလးမွာ ယခုအခါ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဘရာဇီးလ္တြင္ က်င္းပမည့္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ ကမာၻ႕ဖလား ၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ ေဘာလံုးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းေပးမည့္ တိရစာၦန္ေလးမွာ ခ်စ္ရာ ပန္ဒါဝက္ဝံေလးတစ္ေကာင္ ျဖစ္လာမည္ဟု ဆိုသည္။ အမည္ တိတိက်က် မသိရေသးသည့္ ပန္ဒါဝက္ဝံေလးသည္ ကမာၻ႕ဖလားတြင္ အႏုိင္ရမည့္ အသင္း၏ အလံကို ခ်ိတ္ဆြဲလႊင့္တင္ထားသည့္ သစ္ပင္ေပၚသို႔ တက္ျပမည္ဟု ဆိုသည္။

ဆီခၽြမ္အရပ္မွ တိရစာၦန္ရံု တစ္ရံုတြင္ ေမြးျမဴထားေသာ ဝက္ဝံေလးမွာ ကမာၻ႕ဖလား ခန္႔မွန္းၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုအ တြက္ ဖိတ္ေခၚမႈကိုပါ လက္ခံထားရေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ မီဒီယာ အခ်ိဳ႕ကမူ ယင္း ဝက္ဝံေလးသည္ သစ္ပင္ႏွစ္ပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ အစာမ်ားအနက္ အႏုိင္ရမည့္ အသင္း၏ အလံပါ ရွိေသာ သစ္ပင္မွ အစာကိုသာ ေရြးခ်ယ္လိမ့္မည္ဟု ေရးသားလွ်က္ ရွိၾကသည္။

Planet