ယခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ စတင္မိတ္ ဆက္မည့္ iOS 8 စနစ္၌ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ ထားၿပီး အသစ္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ထပ္မံ ထည့္သြင္းထားသည္။

၁။ က်န္းမာေရး(Health)

အက္ပဲလ္ ကုမၸဏီ က ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး App မ်ားကို ေပါင္းစပ္ အသံုးျပဳေနရာ Health စနစ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ App မ်ားကို တစ္ေနရာ တည္းတြင္ စုစည္းေပးထားသည္။ iWatch ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါက ဝတ္ဆင္ထားသူ၏ ေျခလွမ္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ အျခား အေရး ပါေသာ အခ်က္ျပမႈမ်ားကိုပါ အာ႐ံုခံ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၂။ အိမ္သံုးပစၥည္း (Homekit)

Homekit မွာ မိမိေနအိမ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အေဝးမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထား သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားမွာ ဖုန္းျဖင့္ ကားဂိုေဒါင္တံခါး၊ ေသာ့၊ မီး၊ ကင္မရာ၊ အပူအေအးေပးစက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၃။ အသံျဖင့္အမိန္႔ေပးစနစ္ (Siri)

iPhone ios8 အသံုးျပဳသူမ်ား ဖုန္းကို ကားတြင္ပလတ္ထုိး ခ်ိတ္ ဆက္ထားပါက Siri စနစ္ကုိ အသံ ျဖင့္ ဖြင့္ႏုိင္သည္။ Siri ကုိ အမိန္႔ေပး၍ နားေထာင္ေနေသာ သီခ်င္းနာမည္ေျပာ၍ ေျပာင္းႏုိင္သည္။

၄။ မေႏွာင့္ယွက္ပါနဲ႔ မက္ေဆ့ခ်္

သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္စု၍ စာ႐ိုက္စကားေျပာေနစဥ္ ‘‘Do not Distrub’’ မက္ေဆ့ခ်္ျဖင့္ ေျပာဆုိမႈမွ ေခတၱထြက္ေနႏုိင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွ ျပန္ဖြင့္၍ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေျပာၾကားထားသည္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္ ျပန္လည္ပါဝင္ေျပာဆိုႏုိင္သည္။

၅။ ျမန္ဆန္ေသာစာ႐ိုက္စနစ္(Quick Type)

Quick Type စနစ္မွာ ႐ုိက္မည့္ စာလံုးႏွင့္ စာစုမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း ျခင္း၊ မွတ္သားထားျခင္း၊ ျပန္လည္ အဆုိျပဳျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ သည္။

၆။ အသိေပးခ်က္မ်ား(Interactive Notification)

အျခား App မ်ားကို အသံုးျပဳေနစဥ္ဝင္လာေသာ စာသား မက္ေဆ့ခ်္မ်ား၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အသိေပးခ်က္ မ်ားကို လက္ရွိသံုးေနေသာ App ကုိ မပိတ္ဘဲ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ႏုိင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ တံု႔ျပန္ရာ တြင္ ဖမ္းယူထားေသာ အသံ၊ ဓာတ္ပံု (သို႔မဟုတ္) ဗီဒီယိုမ်ားကိုပါ ရွာေဖြထည့္သြင္းႏုိင္သည္။

၇။ ဓာတ္ပံုသိမ္းဆည္းစနစ္ (iCloud Photo Library)

ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကုိ အေဝးေရာက္ သိမ္းဆည္းစနစ္ (Cloud System)တြင္ ထည့္သြင္းထားႏုိင္ၿပီး မည္သည့္ကြန္ပ်ဴတာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမွမဆုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း Effect အမ်ားအျပား ထည့္သြင္းႏုိင္ေသာ Smart တည္းျဖတ္စနစ္ ပါဝင္သည္။         

၈။ မိသားစုလိုက္မွ်ေဝျခင္း (Family Sharing)

မိသားစုဝင္ေျခာက္ဦးခန္႔ ပမာဏအထိ ၎တို႔ iTunes တြင္ဝယ္ယူထားသည့္ သီခ်င္းမ်ားကို ၎တို႔၏ Device အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မွ်ေဝႏုိင္သည္။ အဓိကအခ်က္မွာ iTunes မွ ဝယ္ယူမႈမ်ား အားလံုးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ခရက္ဒစ္ကတ္ကိုသာ သံုးရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ေၾကာင့္ ျပကၡဒိန္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ား ကိုလည္း ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။                            

CNN