ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (ယူနီဆက္) နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရလက္တြဲၿပီး ႏိုင္ငံတ၀န္း ကေလးေမြး စာရင္းေပးမယ့္ စီမံခ်က္ရဲ့ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္ကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ယူနီဆက္အဖြဲ႔နဲ႔ ျပည္ထဲေရး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္ သူ႔အင္အား၊ က်န္မာေရးနဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးနဲ႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ ငံမွာ ေမြးဖြားတဲ့ ကေလးတိုင္းကို အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူနီဆက္က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ကနဦး စမ္းသပ္တဲ့အေနနဲ႔ မြန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ မေကြးတိုင္းေတြက ၿမိဳ႕နယ္ ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေကာက္ခံဖုိ႔ စီစဥ္ထားၿပီး ဒီစမ္းသပ္တဲ့ အစီအစဥ္မွာ အီလက္ထေရာနစ္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ကိစၥရပ္ ေကာင္းမြန္ေရးေတြလည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ယူနီဆက္နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) တို႔က နည္းပညာနဲ႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္တဲ့ ဒီ ေရွ့ေျပး အစီအစဥ္မွာ ကေလး ၄ သိန္းနီးပါး အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားရမွာျဖစ္သလို ဒီအေတြ႔အၾကံဳက ႏိုင္ငံတ ၀န္းေကာက္ခံတဲ့အခါ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ ေစလိမ့္မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ယူနီဆက္ ကိုယ္စားလွယ္ ဘာထရန္ဘိန္းဗဲလ္က ေကာက္ခံရာမွာ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

“မွတ္ပုံတင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာရဲ႕ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားက ပဋိပကၡေတြျဖစ္သလို ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့ေနရာမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူေတြအတြက္ ကလည္း အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါတယ္”

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁ ဒသမ ၆ သန္းဟာ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး နဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမွာ မွတ္ပုံမတင္ထားေၾကာင္းနဲ႔ ဒါေၾကာင့္ အတင္းအက်ပ္ လိင္ကုန္ကူးခံ ရတာ၊ လူကုန္ကူးခံရတာ၊ စစ္သားအျဖစ္ သြတ္သြင္းတာ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ အျပည့္ အ၀မရႏုိင္ဘူးလို႔ ယူနီဆက္ ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာပါတယ္။

ယူနီဆက္ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ကေလးသူငယ္အေသအေပ်ာက္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ အဆင့္မီပညာေရး သင္ၾကားႏိုင္ေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မေတာ္မတရားျပဳမႈႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။

DVB