ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားမွ မိုဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္ မ်ားကို မေရာင္းခ်မီအခ်ိန္ထိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို သက္သာ သည့္ေစ်းႏႈန္း မ်ားျဖင့္ ေရာင္ခ်းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

“ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီေတြ မေရာင္းခ်ခင္ အခ်ိန္ထိေတာ့ တန္ဖုိးနည္း ၁၅၀၀ တန္ဆင္းမ္ ကတ္ေတြ ကို ဆက္လက္ေရာင္းေပး ေနမွာပါ။ ျပည္ပကုမၸဏီေတြ ေရာင္းလာရင္ေတာ့ ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးကလည္း ပုံစံတစ္မ်ဳိးနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာပါ။ ဆင္းမ္ကတ္ေတြကိုလည္း သက္သာ တဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးသြား မယ္။ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြကိုလည္း ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားနည္းတူ အဆင့္ျမႇင့္တင္ သြားဖုိ႔ရွိတယ္” ဟု ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ လက္ရွိတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ KDDI ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ ရန္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ရတနာပုံတယ္လီပို႔ အေနျဖင့္လည္း လုိင္စင္ရရွိၿပီး သည့္္အခါတြင္ မိုဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို သက္သာသည့္နႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီႏွင့္ တယ္လီေနာ္ကုမၸဏီတို႔မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တက္ဘာလတြင္ မိုဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မည့္သည့္ပုံစံျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ကို အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေစာရည္နႏၵာ | Eleven