ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မတို႔၏ ႐ုိးရာအကျဖစ္သည့္ ဆီ မီးခြက္အက ကျပမည္ဆိုပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ရခုိင္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕(ရန္ကုန္)က ၾသ ဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆီမီးခြက္အကကို ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအ ဖဲြ႕၊ ရခုိုင္ တုိင္းရင္းသား၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ ဆင့္သက္ ဆုိင္ရာရခုိင္ယဥ္ေက်း မႈဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းတစ္္ခု ခု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ကျပၾကရန္ ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ရခုိင္႐ုိးရာ ဗုဒၶပူဇနိယဆီမီး ခြက္အကသည္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား က ရတနာသံုးပါးအား ပူေဇာ္က ျပရန္ ရည္ ရြယ္ေရးဖဲြဲ႕ တီထြင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ စား ေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပြဲမ်ားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအ သြင္ျဖင့္ ကျပမႈ မ်ားရိွေနၿပီး မူရင္းကနည္းကဟန္ မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာကြဲလြဲမႈမ်ားရိွေန ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တြင္ ပါရိွ သည္။

‘‘ေဖ်ာ္ေျဖေရးပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ကျပေနသူေတြက တမင္လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေလးစားလို႔ ကျပၾက တာ လက္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္ကနည္း၊ ကဟန္လဲြေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ဓေလ့ထံုးစံကုိ ထိ ခိုက္သ လို ျဖစ္သြားေစတယ္’’ဟု ရခုိင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ေဒၚေစာခင္တင့္ကဆုိသည္။

မူလကနည္း၊ ကဟန္မ်ားႏွင့္ ကဲြျပားေနျခင္းသည္ သီခ်င္း၊ အကသေဘာသဘာ၀တို႔ႏွင့္ မအပ္စပ္ဘဲ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာတုိ႔ကို ဆန္႔က်င္လ်က္ရိွ ေနသည့္အျပင္ ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအေပၚ အေလး မထားျခင္းမ်ိဳး က်ေရာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွသာ ကျပေဖ်ာ္ေျဖရန္ဟု ေၾကညာ ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

‘‘အရင္တစ္ခါက လုပ္တဲ့ အူရီးဒူးပဲြနဲ႔ ဘီယာဘားေတြမွာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအသြင္နဲ႔ ကျပၾက တယ္။ မကေစခ်င္လို႔ ပိတ္ပင္တာ မဟုတ္ဘူး။ စနစ္တက်ကျပတာ မ်ိဳးျဖစ္ခ်င္လို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ တာပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံလာ တဲ့ ဘယ္အဖဲြ႕အစည္းကုမဆို အကနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေပး သြားဖို႔ ရိွပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေစာခင္ တင့္ကေျပာသည္။

အဆိုပါအကသည္ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ သမုိင္း၀င္ အကျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳ လုပ္ ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ရခုိင္႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳ ကျပခဲ့သည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္မည္သည့္ေငြေၾကးတစ္စုံတစ္ရာမွ ေပးစရာမလိုဘဲ အသိေပး႐ုံသေဘာ သက္သက္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ဆီမီးခြက္ကျပရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အ၀တ္အစား၊ ကနည္းကဟန္သင္ၾကားမႈအ ပိုင္းမ်ားအျပင္ ေတးဂီတပိုင္းအေနျဖင့္ ရခိုင္စည္မ်ား ကူညီေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ရွင္းရွင္း | 7day