ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဟာ မဲမ်ားသူႏိုင္ တဲ့ FPTP စနစ္၊ ပီအာ လို႔ေခၚတဲ့ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္နဲ႔ အဲ့ဒီ ၂ ခုေရာထားတဲ့ စနစ္တခု အပါအ၀င္
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ၈ မ်ိဳးကို လာမယ့္အပတ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္တင္ဖို႔ရွိတယ္လို႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအမတ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအမတ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကို သူတို႔ ေကာ္မရွင္ကေရြးထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီဗီြဘီ ၀ိုင္းေတာ္သား ကိုေရႊေအာင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

DVB