ယင္းအျပင္ အသံဖုိင္ကို စာတို႔ပို႔စနစ္ျဖင့္ ေပးပို႔ႏုိင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း စတင္လုိက္ဟု အူရီးဒူး ျမန္မာ က ထုတ္ျပန္သည္။

အူရီးဒူး၏ စာတိုပို႔ခမွာ ယခင္က တစ္ေစာင္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၁၅ က်ပ္သို႔ ေလ်ာ့ခ် လုိက္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ အသံဖုိင္ စာတိုပို႔ႏုိင္သည့္ စနစ္ကုိမူ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္မွ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလုိက္ျခင္း
ျဖစ္ကာ အူရီးဒူး ဖုန္းအခ်င္းခ်င္းသာ ယင္းေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေပးပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အူရီးဒူး ၿမန္မာ၏ လူမႈဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးမန္ေနဂ်ာ ေဒၚသီရိ ၾကာညိဳက “ ကြ်န္မတို႔က မိဘျပည္သူေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ေနာက္ပုိင္း သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ အသံကို အၿမဲ တမ္း နားေထာင္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါတယ္။ ေအာ္ပေရတာေတြရဲ႕ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈက သံုးစြဲသူ မိဘျပည္သူေတြ အတြက္ အေကာင္းဆံုးေတြကို ရရွိမွာပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္“ ဟု မဇၥၽိမကို ေျပာ သည္။

Voice SMS (အသံဖိုင္ကို SMSစာတိုပို႔ၿခင္း) ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳရာတြင္ ေခၚဆိုမည့္ နံပါတ္ေရွ႕၌ * သေကၤတ ျဖည့္စြက္ ေခၚဆိုကာ မိမိတို႔ေၿပာခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာၿပီး SMSအေနၿဖင္႔ ပို႔ႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အသံဖုိင္ တစ္ခါပို႔လွ်င္ စကၠန္႔၂၀ ၾကာ အသံဖိုင္ကို ၂၀က်ပ္ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။ အူရီးဒူး အေန
ျဖင့္စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က စတင္ၿပီး ဖုန္းေျပာဆုိခမ်ားကို စကၠန္႔ အလိုက္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ အူရီးဒူးက အင္တာနက္ ေကာက္ခံမႈမ်ားကိုလည္း ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က စတင္၍ ေလ်ာ့ခ် လုိက္ ၿပီး အသံုးျပဳသည့္ အခ်က္အလက္ ပမာဏ အလိုက္ေကာက္ယူျခင္း (Data Volume) ျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္းကို 1MB လွ်င္ ယခင္က ၂၅ က်ပ္ ယူရာမွ ၁၀ က်ပ္အထိ ေလ်ာ့ခ်ေကာက္ခံခဲ့သည္။

အူရီးဒူး၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ဇူလုိင္လကုန္ပိုင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္ ပထမပတ္အတြင္းက မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား အတြင္း စတင္ေရာင္းခ်ခဲ႔သည္။

တင္ဇာေအာင္ | mizzima