ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ဒီကေန ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ လာေရာက္ လည္ပတ္တဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္ တည္ေထာင္သူ စီအီးအုိ မစၥတာ မာ့ခ္ ဇူကာဘတ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေဖ့စ္ဘုတ္ ရဲ႕၀န္
ေဆာင္မႈ အသစ္ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

ေဖ့စ္ဘုတ္ တည္ေထာင္သူ မစၥတာ မာ့ခ္ ဇူကာဘတ္ဟာ ေဖ့စ္ဘုတ္ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္ကို လာေရာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ က်ိဳဒုိ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပပါတယ္။

သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခံရမႈေတြမွာ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ လူေတြရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြ၊ မိတ္ေဆြ
ေတြ အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုေတြေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈ ရွိေရး သတင္းအခ်က္ မွ်ေ၀ေပးဖုိ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္ရဲ႕ အစီ အစဥ္သစ္တခုပါဘဲ။

ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ သူကုိယ္တုိင္လည္း ေဖ့စ္ဘုတ္သံုးစြဲသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ႐ံုးခန္းမွာ အခုလုိ ေတြ႔ဆံုမႈ ဟာ ေဖ့စ္ဘုတ္သံုးသူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္တည္ေထာင္သူတုိ႔ရဲ႕ ေတြ႔ဆံုမႈပါဘဲ။

ေဖ့စ္ဘုတ္ကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲေနၾကတာပါ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ သဘာ၀ ေဘး အႏၱရာယ္ေတြ က်ေရာက္တဲ့အခါ ေဖ့စ္ဘုတ္ကေန သတင္းေတြ အခ်ိန္မီျဖန္႔ေ၀ေပးတာ၊ ေပ်ာက္ဆံုးသူေတြ ကို ရွာေဖြတာေတြမွာ ဆက္သြယ္ေရးျမန္ဆန္မႈ၊ အသံုးမ်ားမႈေတြေၾကာင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ဟာ အလြန္အသံုးတည့္ တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္တည္ေထာင္သူတုိ႔ဟာ ေဖ့စ္ဘုတ္ကုိ အက်ိဳးရွိရွိ လံုၿခံစြာ အသံုးျပဳ
ႏုိင္ေရး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါတဲ့။

အိမ့္သံစဥ္