လာမည့္ ဇြန္လအတြင္းတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌က်င္းပမည့္ (၂၈) ႀကိမ္ ေျမာက္
အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစား ၿပဳိင္ပဲြတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွအားကစား နည္း
၂၄မ်ဳိးခန္႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္းသိရသည္။

စင္ကာပူဆီးဂိမ္းတြင္ အားကစား နည္းစုစုေပါင္း ၃၃မ်ဳိး ထည့္သြင္းက်င္း
ပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၂၄မ်ဳိး ပါဝင္
ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္လ်ာထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရကူး၊
ေျပးခုန္ပစ္၊ ေသ နတ္ပစ္၊ ရြက္ေလွ၊ လက္ေဝွ႔၊ စားပဲြတင္ တင္းနစ္၊ ေလွေလွာ္၊
ကြ်မ္း ဘား၊ ျမား ပစ္၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာ၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ဂ်ဴဒုိ၊
တုိက္ ကြမ္ဒုိ၊ ဝူ႐ွဴး၊ အေလးမ၊ ေဘာလုံး၊ ေဂါက္သီး၊ ၿနအဘေူူ၊ ွဆကေ့်၊
ပီတန္း၊ ျခင္းလုံး၊ ဓားခုတ္၊ ဘုိးလင္း စသည့္ အားက စားနည္း ၂၄မ်ဳိး ဝင္ေရာက္
ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္လ်ာထားေၾကာင္း အား ကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္
ဦးကေျပာၾကားသည္။ ”အိမ္ရွင္လုပ္ တဲ့ၿပဳိင္ပဲြမွာေတာ့ ႏုိင္ငံအလုိက္ရပ္
တည္မႈမွာ ေရႊတံဆိပ္ ၈၆ခုနဲ႔ အဆင့္-၂ေနရာမွာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့တယ္။

လာ မယ့္
(၂၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ၿပဳိင္ပဲြမွာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေအာင္ျမင္မႈကုိ
ထိန္းသိမ္း ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားသြားမွာ ပါ။ အိမ္ရွင္လုပ္ ခဲ့တုန္းက
အဆင့္ရပ္တည္မႈေလာက္ ရဖုိ႔ မေသခ်ာေပမယ့္ ႀကဳိးႀကဳိးစားစား နဲ႔
ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ သိကၡာကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္
သြားမွာပါ”ဟု ႏုိဝင္ဘာ ၂၈ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ အားကစားနည္းအလုိက္
ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရး ညိႇႏိႈင္းအစည္းအ ေဝးတြင္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ
ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထုိက္ကေျပာ ၾကားသည္။

ယင္း
ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ အားကစားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မ်ားမွ
တာဝန္ရွိသူမ်ားက စင္ကာ ပူဆီးဂိမ္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ရန္
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာ ဝန္ရွိသူ မ်ားထံ
ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္္။

ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ လ်ာထားသည့္အား ကစားနည္း
၂၄မ်ဳိးတြင္ ကြၽမ္းဘား၊ ဘုိး လင္း၊ ၿနအဘေူူ၊ ွဆကေ့်၊ ဓားခုတ္ စ သည့္
အားကစားနည္းငါးမ်ဳိးမွာ အိမ္ ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ၿပဳိင္ပဲြ
တြင္ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းမရွိ သည့္ အား ကစားနည္းမ်ားျဖစ္သည္။ အိမ္ရွင္အ
ျဖစ္က်င္းပခဲ့သည့္ ဆီးဂိမ္းၿပဳိင္ပဲြတြင္ ျမန္မာအားကစားအ ဖဲြ႕အေနျဖင့္ ေလွ
ေလွာ္အားကစားနည္းမွ ေရြတံဆိပ္ အမ်ားဆုံးရရွိခဲ့ၿပီး ေရႊ ၈၆ခု၊ ေငြ ၆၂ခု၊
ေၾကး ၈၅ခုရ ရွိကာ ေရႊတံဆိပ္ ၁ဝ၇ခု ျဖင့္ ပထမေနရာရရွိခဲ့သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ
ေအာက္တြင္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။ျမန္မာ အားကစားအဖြဲ႕မ်ားအ ေနျဖင့္ စင္ကာပူဆီးဂိမ္းအတြက္ စင္ ကာပူႏုိင္ငံတြင္လည္း ေလ့က်င့္မႈမ်ား သြားေရာက္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ (၂၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ
အားကစားၿပဳိင္ပဲြကုိ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၅ရက္မွ ၁၆ရက္အထိ က်င္းပ
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အားကစားနည္း ၃၆ မ်ဳိးတြင္ ႏုိင္ငံ ၁၁ႏုိင္ငံမွ ကစားသမား
ေပါင္း ၇ဝဝဝခန္႔ ဝင္ၿပဳိင္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon Media Group