ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳကၠဆံကြင္းရွိ ဟစ္တိုင္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္က အလုပ္သမား အခြင့္အေရး အျပည့္အဝေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရာတြင္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ပါဝင္ခြင့္ရေရး ဆႏၵျပေနစဥ္။ (ဓာတ္ပံု – သက္ကို၊ မဇၩိမ)

အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္မႈတြင္ ထပ္ေဆာင္းေငြမ်ားကို ထည့္သြင္းတြတ္ခ်က္ျခင္း မျပဳဟူေသာ ကတိ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးထံမွ ရထားသည္ဟု အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္မႈ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ကိုေနာ္ေအာင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏို၀င္ဘာ၂၉ ရက္က စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္
ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္မႈ ေကာ္မတီအဖြဲ႔မွ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား တက္ေရာက္ေသာ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ယင္းသို႔ ကတိျပဳသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ရာတြင္ ထပ္ေဆာင္းေငြမ်ားျဖစ္သည့္ ရက္မွန္ေၾကး၊ အပိုေထာက္ပံ့ေၾကး၊ အလုပ္အခ်ိန္ပိုေၾကး၊ လုပ္ခႏွင့္ ရွားပါးစရိတ္မ်ားကို အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာတြင္ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ျခင္း
ျပဳမည္ မဟုတ္ဘဲ စစ္တမ္းေကာက္ယူရရွိမႈေပၚ မူတည္ၿပီး ထပ္ေဆာင္းေငြအျဖစ္ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ေပး မည္ဟု ဆိုသည္။

ကိုေနာ္ေအာင္က “စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြမွာ ထပ္ေဆာင္းေငြေတြျဖစ္တဲ့ ရက္မွန္ေၾကးေတြ ေပါင္းၿပီးမွ လစာ က ၇၀,၀၀၀ ေလာက္ရတာ။ အလုပ္ပ်က္တာနဲ႔ တစ္ခါ ျဖတ္ေတာက္လိုက္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြ လစာ အျပည့္ မရၾကဘူး။ ထပ္ေဆာင္းေငြေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိ သင့္တယ္ ဆိုတာေတာ့ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္
ေဆြးေႏြးပြဲေတြကေနတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ေတြကေန အလုပ္သမားေတြ ဆီက သေဘာထားဆႏၵ ေမးျမန္းၿပီး ထပ္ေဆာင္းေငြသီးသန္႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အလုပ္သမားေရးရာ ကြန္ရက္အဖြဲ႕၀င္ ေဒၚအိေရႊစင္ၫြန္႔က “အနည္း ဆံုး အခေၾကးေငြက အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အေျခခံလစာျဖစ္လို႔ ထပ္ေဆာင္းေငြေတြ ထည့္သြင္း မတြက္ ခ်က္သင့္ပါဘူး။ ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္။ ထပ္ေဆာင္းေငြ လစာထဲထည့္ တြက္ၿပီးေပးတာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွလည္း မရွိပါဘူး။ သတ္မွတ္မႈ တစ္ခုခု ပီပီျပင္ျပင္ သတ္မွတ္ေပးမွ အလုပ္ သမား အေရး ေျပလည္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာကို ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ဇြန္ ၃ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသ မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း၌ အလုပ္သမားအလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ကတိျပဳ
ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိတိက်က် သတင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ ျခင္းမရွိေသးေပ။

အဆိုပါ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာကို တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ တင္ျပလာေသာ အနိမ့္ဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္း ထားမ်ားအေပၚ မူတည္၍ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာကို သတ္မွတ္ကာ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ေၾကညာေပး မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေက်နပ္မႈ မရွိ ၍ ကန္႔ကြက္လိုသူမ်ားသည္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

mizzima