ၾကယ္ေခါင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိိသည့္ ဖရဲသီးႏွင့္ သ ခြားေမႊးတုိ႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္ ၾကယ္ ေခါင္ၿမိဳ႕သို႔ ေန႔စဥ္ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီး မ်ားျဖင့္အဝင္မ်ားေနရာ တ႐ုတ္ကုန္ သည္တို႔က ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူေန သျဖင့္ ျမန္မာသီးႏွံကုန္စည္မ်ား ကားခပင္ မရဘဲ အ႐ႈံးေပၚလ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါပိ႔ုကုန္မ်ားကုိ ၁ဝ၅ မုိင္ ၌ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၿပီး ၾကယ္ ေခါင္ကားႀကီးကြင္း၌ ကားေျပာင္းရာ တြင္ ဖရဲသီးမ်ားကုိ စကာတင္ေရြး ခ်ယ္ဝယ္ယူမႈေၾကာင့္ ကားတစ္စီး လွ်င္ တစ္ဝက္ေက်ာ္သာေရာင္းၾကရ ၍ ကားဖုိးပင္ မရေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလး-မူဆယ္- ၾကယ္ေဂါင္ သုိ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ ၁၆ မုိင္ဂိတ္ႏွင့္ ၁ဝ၅ မိုင္ဂိတ္တို႔၌ စစ္ေဆးခံရာမွာလည္း ၂ ရက္မွ ၃ ရက္ထိ ၾကာျမင့္ၿပီး ၾကယ္ေခါင္ကား ႀကီးကြင္း၌လည္း ၂ ရက္ ၃ ရက္ ၾကာျမင့္ေန၍ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကားခ မမွ်ျဖစ္ကာ အ႐ႈံးေပၚေနရျခင္းျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တ႐ုတ္သို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ဖရဲသီးကားအစီး ၃ဝ မွ ၅ဝ ထိ တင္ပို႔ေနရေၾကာင္း သိရ သည္။

‎Democracytoday‬