၂ဝ၁၄ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ႕ေသာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင္႕ လာမည္႕ ၂ဝ၁၅အတြက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အခင္းအက်င္းမ်ားကုိမုိးေလဝသပညာရွင္ေဒါက္တာထြန္းလြင္ႏွင္႕ေတြ႔ဆံုေမး
ျမန္းထားပါသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ရာသီဥတုအေျခ အေနေတြကို ကနဦးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပေပးပါ။

၂ဝ၁၄ခုႏွစ္မွာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ေတာ့ေလ်ာ့မသြားဘူး။ ဆက္လက္ၿပီး
ေဖာက္ ျပန္ဆဲ၊ ဆက္လက္ၿပီးေျပာင္းလဲေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လူသား ေတြကလည္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ ရပ္တန္႔ဖုိ႔ဆုိတာ ထက္ တက္ေနတဲ့အရွိန္အဟုန္ကုိ ေႏွးသြားေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ဆုိတဲ့ ပထမအဆင့္ကုိေတာင္မ လုပ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဆုိေတာ့ အေျခအေနက ဆုိးရြားဆဲပဲ။

ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕စုစည္းမႈကလည္း သမုိင္းမွာအျမင့္ဆံုးပဲ။ 400PPMV ကုိ ေက်ာ္ေနၿပီ။ တစ္ ကမၻာလံုးကုိ အၾကမ္းဖ်င္းၿခံဳၾကည့္ရင္ အပူခ်ိန္စံခ်ိန္တင္ ေအာင္ ျမင့္တဲ့ေဒသေတြလည္းရွိတယ္။ အေအးစံခ်ိန္တင္ တဲ့ ေဒသေတြေရာ၊ ေရျမဳပ္တဲ့ေဒသေတြေရာရွိတယ္။ မုန္ တုိင္းဒဏ္ခံရတဲ့ ေဒသေတြ လည္းရွိတယ္။ မီးေတာင္ေပါက္ တာလည္း ရွိတယ္၊ ငလ်င္လႈပ္တာလည္း ရွိတယ္။ မက်န္ သေလာက္ပါပဲ။ ယခင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူ ရာသီဥတုေဖာက္ ျပန္ေျပာင္းလဲမႈကေတာ့ ျဖစ္ဆဲ၊ ဆုိးရြားဆဲပါပဲ။ ဒီျပႆနာကမၿပီး
ေသးဘူး။

ေနာက္တစ္ခုက ကမၻာ႔ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ညီလာခံကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းကပဲ က်င္းပခဲ့တယ္။ အေျဖက ေတာ့ ရာသီဥတုက ေဖာက္ျပန္ဆဲျဖစ္တယ္။ လူေတြရဲ႕ ပေယာဂေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို လူေတြပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမွာ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္တဲ့ သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက အားနည္းေနဆဲပဲ။

ဆုိေတာ့ သိပ္ၿပီး အားရစရာေတာ့မရွိ ေသးဘူး။ အားရစရာမရွိေပမယ္လုိ႔ စိတ္ပ်က္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ ဘဲေန ရင္လည္း မျဖစ္ဘူး။ လုပ္တာေတာ့ လုပ္ေနရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အာရွတုိက္အေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ ဖိလစ္ ပုိင္မွာ မုန္တုိင္းဒဏ္ကိုအမ်ားႀကီးခံရတယ္။ ေနာက္ အိႏၵိယ လည္း မုန္တုိင္းဒဏ္ကုိ ဆုိးဆုိးရြား ရြားခံရတယ္။ ဆုိေတာ့ အိႏၵိယရဲ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ GDP ကုိ ထိခုိက္မွာပဲ။ သူတုိ႔လည္း ဝန္ခံထားတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ကေတာ့ အထူးေျပာစရာမလုိေတာ့ ဘူး။ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေတြက ဆက္လက္ျဖစ္ ဆဲပဲ။ မုတ္သံုဝင္တာ ေနာက္က်တယ္။ မုတ္သံုထြက္တာ ေစာတယ္။ မုိးတြင္းကာလမွာ မုန္တုိင္းမျဖစ္ဘူး။ မုိးလြန္ကာလမွ မုန္ တုိင္းေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေတြရဲ႕ထိခုိက္မႈက စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ မွာ အမ်ားဆံုးသြားျဖစ္ တယ္။ မုိးအဝင္ေနာက္က်တဲ့အ တြက္ ပ်ဳိးေတြပုပ္ကုန္တာတုိ႔၊ ေသကုန္တာတို႔ ျဖစ္တယ္။ မုိးတြင္းမွာ မုန္ တုိင္းမျဖစ္လုိ႔ အလယ္ပုိင္းေဒသမွာ မုိးေခါင္ တယ္။ မုိးလြန္ပုိင္းမွ မုန္တုိင္းေတြျဖစ္ၿပီး မုိးရြာေတာ့လယ္ ေတြ ပ်က္စီးရတယ္။ အားလံုးက လယ္သမားေတြအတြက္ ပဲ ထိခုိက္မႈေတြျဖစ္တယ္။

သာဓကတစ္ခုေျပာရရင္ ဒီႏွစ္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မွာ မုန္တုိင္းျဖစ္တာ အခု၂ဝ၁၄ကုန္ခါနီးအထိ အား လံုးေပါင္း မွာ ေလးလံုးပဲျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ျဖစ္မယ့္အလားအလာ လည္းမရွိပါဘူး။ ဒီေလးလံုးက ဘဂၤ လားပင္လယ္ေအာ္ရဲ႕ သမုိင္းစဥ္မွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုး ျဖစ္တဲ့စံခ်ိန္နဲ႔ အတူတူပဲ။ အားလံုးကိုၿခံဳ ၾကည့္ရင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ ေဖာက္ျပန္မႈက အစြန္းႏွစ္ဖက္ေရာက္ေနတယ္။ ပူခ်င္ လည္း တအားပူ မယ္၊ ေအးခ်င္လည္း တအားေအးမယ္။

အဲဒီလုိ လြန္ကဲရာသီဥတုေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအပါအဝင္ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ စသည္ ျဖင့္ ေဒသတြင္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံေတြအားလံုးဟာ သဘာဝေဘးဒဏ္အတြက္ သံုးရတဲ့
ေငြေၾကးက တစ္ခါတစ္ရံ မွာ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္ လုပ္ရတဲ့ေငြေၾကးထက္ကုိ ပို ေနတယ္။ ဒါဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကုိ ဒုကၡေပးေနတယ္။ GDP ကုိလည္း ဒုကၡေပးေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ေျပာ ရင္ အစုိးရရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးတုိ႔၊ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိ႔ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုဟာ လက္ရွိျဖစ္ ေနတဲ့ ရာသီဥတုအေနအထားအရ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အလြန္ခဲ ယဥ္းတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဆင္း ရဲမြဲေတမႈဆုိတာ လယ္ သမားမွာပဲ အမ်ားဆံုးရွိတာကုိး။

၂ဝ၁၅အတြက္ဆက္ၾကည့္ရေအာင္ခင္ဗ်။ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဘယ္လုိမ်ဳိး အဆုိးဆံုးအေျခအေနေတြ ျမင္ေတြ႕ရဖုိ႔ရွိေနပါသလဲ။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ေျပာရရင္ ပထမဆံုးလုပ္သင့္ တဲ့အခ်က္က ျမန္မာျပည္မွာရွိသမွ် သက္ဆုိင္တဲ့သူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ လယ္သမားေတြေပါ့။ ေနာက္လယ္သမားေတြ ရဲ႕အေရးကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တာဝန္ရွိ သူေတြ၊ အစုိးရ ဌာနေတြ၊ သတင္းမီဒီယာက အစပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ရာသီ ဥတုက ေျပာင္းလဲေနၿပီ။ ဒါကို နံပါတ္တစ္အေနနဲ႔ သိရွိ လက္ခံဖုိ႔လုိတယ္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲၿပီဆုိရင္ ဒါကုိ ခုခံေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ ကမၻာမွာ အႀကံျပဳထားတဲ့ နည္းလမ္းက ႏွစ္လမ္း ပဲရွိတယ္။

တစ္လမ္းကေတာ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ေလ်ာ့ပါး ေအာင္လုပ္ရမယ္။

ဒုတိယနည္းလမ္းကေတာ့ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြေနႏုိင္ေအာင္လုပ္ရမယ္။

ဒီႏွစ္ခ်က္ကုိေဇာင္းေပး လုပ္သင့္ၿပီ။ ဆုိေတာ့ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္အပုိင္း အေရးအႀကီးဆံုးလဲ ဆုိတာကုိ သိရမယ္။

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္း ရင္းကေတာ့ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလုိ႔ပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ပူေႏြးလဲေမး ရင္ ထိပ္ဆံုးကတရားခံကေတာ့ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာေတြ မီး႐ႈိ႕လုိ႔ပဲ၊ ေလာင္စာကေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြး၊
ေရနံ၊ သ ဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စသျဖင့္ေပါ့။

အခု ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကုိၾကည့္ရင္ အဲဒီလုပ္ ရပ္ေတြကုိ တုိးလုပ္ေနတာကိုပဲေတြ႕ေနရတယ္။
ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံေတြ အမ်ားႀကီးေဆာက္ဖုိ႔လုပ္ေနတယ္။ ဒါ ကုိ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားသင့္ တယ္။ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ အဲဒီလုိ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံေတြ အမ်ား ႀကီးသံုးၿပီး ပတ္ဝန္း က်င္ေရးရာကုိ ဂ႐ုမစုိက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ယုိယြင္းမႈတအားျဖစ္တယ္။ ေပ က်င္းဆုိရင္ ႏွာေခါင္းကုိ အဝတ္ပတ္ၿပီးသြားရတဲ့ အေနအထားကုိ ေရာက္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈေတြကုိ ေလွ်ာ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံေပါင္း ၁ဝဝဝ ေလာက္ကုိ ပိတ္ပစ္ တယ္။ အဲဒီပိတ္ပစ္တဲ့စက္႐ုံေတြကို အေခ်ာင္ရတယ္ဆုိ ၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ ေဆာက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေန တာ ေတာ္ေတာ္ကုိ ေတြ႕ေနရတယ္။ ဒါက မလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥပဲ။ တုိင္းျပည္က သန္႔ရွင္းေနတာကို ပ်က္စီး
ေအာင္လုပ္တာပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅အတြက္ကေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံေတြေဆာက္ မယ့္ကိစၥဟာ ေတာ္ေတာ္ကုိ အ
ေလးအနက္စဥ္းစားသင့္ တဲ့အရာပဲ။အဲဒီလုိ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာကုိ မီး႐ႈိ႕ၿပီး ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ တာၿပီးေတာ့ ဒုတိယတရားခံကေတာ့ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ပဲ။ သစ္ေတာျပဳန္းတဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာဟာ အဆုိးဆံုးမွာ ပါ ေနတယ္။ သစ္ေတာအျပဳန္းဆံုးအျဖစ္ ကမၻာမွာ နံပါတ္(၄) အဆင့္ရွိတယ္။ သစ္ေတာျပဳန္းတဲ့ေနရာမွာ အဓိကအဆုိး ဆံုးက တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္တာပဲ။ တရားမဝင္သစ္ခုိး ထုတ္တဲ့အဆင့္က ကမၻာမွာ နံပါတ္ (၅)။ တုိတုိနဲ႔လုိရင္းေျပာ ရင္ ေက်ာက္မီးေသြးကိစၥရယ္ သစ္ခုိးထုတ္တဲ့ကိစၥရယ္ကုိ ဘယ္လုိအစားထုိးေျဖ ရွင္းမလဲဆုိတာ စဥ္းစားသင့္တယ္။

ေနာက္ထပ္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ ခုခံဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းကေတာ့ လုိက္ေလ်ာညီေထြလုပ္ကုိင္တဲ့ နည္း လမ္းပဲ။

အဓိကကေတာ့ လယ္သမားေတြေပါ့။ မုိးအရမ္း ေနာက္က်ေနရင္ အရင္တုန္းကလုိ ေမလဆန္းတာနဲ႔ စပါး ပ်ဳိးေထာင္တဲ့နည္းလမ္းကုိ ျပန္စဥ္းစားသင့္ၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆုိေတာ့ ေမလကုန္ေလာက္မွ မုိးကရြာမွာ ကုိး။ ေမလ ဆန္းကတည္းက ပ်ဳိးေထာင္ထားရင္ မုိးမရြာလုိ႔ ပ်ဳိးကမရွင္ ႏုိင္ဘူး။ ဒုတိယအခ်က္က အလယ္ ပုိင္းေဒသမွာ မုိးတြင္း ကုိ မုိးေလ်ာ့ေနတယ္ ဆုိေတာ့ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့ သီး ႏွံေတြကိုစိုက္ရမယ္။ စိုက္ခ်ိန္၊ ပ်ဳိးခ်ိန္နဲ႔ စိုက္မယ့္သီးႏွံက အစ ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အခါလြန္မုိးရြာတဲ့ ကိစၥပဲ။ ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာက်မွ မုန္တုိင္းျဖစ္ တယ္။ မုိးေတြရြာတယ္။ ဒါဟာ ဖ်က္မုိးေတြပဲ။ ဒီလုိ ဖ်က္မုိးေတြရွိ ေနတဲ့အတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းဟာ သမား႐ိုးက်နည္း လမ္းအတုိင္း သြားေနလုိ႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အရင္ကဆုိရင္ စပါးေတြရိတ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ တလင္းျပင္မွာပံုထားတယ္။ သဘာဝနည္းနဲ႔ပဲ ႏြားနဲ႔နယ္တယ္။ သဘာဝေနနဲ႔အေျခာက္ခံ တယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္(Process) အတြင္းမွာ မုိးကအာမမခံႏုိင္ ဘူး။ ဆုိေတာ့ မုိးတစ္ခ်က္မိလုိက္ရင္ အားလံုးက သြားတာ ပဲ။ ဆုိေတာ့ နည္းပညာေတြ လုိလာတယ္။ တလင္းလြတ္ ေျ>ြခေလွ႔နည္းေတြကုိ အသံုးျပဳဖုိ႔လုိလာၿပီ။ ဒါမွသာ ေဖာက္ ျပန္ေနတဲ့ ရာသီဥတုနဲ႔အညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမွာပါ။

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အားလံုး ေခါင္းထဲမွာ ထည့္ထားဖုိ႔လုိတယ္။ ကမၻာေက်ာ္အဖြဲ႕ႀကီး တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဟာတလီစင္တာဆုိတာ အဂၤလန္မွာရွိတယ္။ သူခန္႔မွန္းတာေတာ့ သကၠရာဇ္ ၂၁ဝဝမွာ
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အပူခ်ိန္ဟာ ငါးဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ တုိးမယ္လုိ႔မွန္းထား တယ္။ အလြန္ေၾကာက္စ ရာေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီအတုိင္း သာတုိးခဲ့ရင္ ေတာ မီးေလာင္တာေတြ၊ အပူလႈိင္းျဖတ္တာ ေတြ၊ မုိးေလ်ာ့ တာေတြ၊ စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံ ေလ်ာ့က်တာေတြ၊ ပင္ လယ္ေရ ျမင့္တက္တာေတြ၊ သားငါးေတြရွားသြားတာတုိ႔ စသျဖင့္ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုး လူမႈဒုကၡ အေပါင္းကုိႀကံဳလာႏုိင္တယ္။

အဲဒီအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ နည္း ပညာအကူအညီနဲ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖုိ႔ အလြန္သင့္တယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏုိင္ငံေတြက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၾကပါၿပီ။ ျမန္ မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဒါကုိအေလးအနက္ သိရွိတဲ့သူ အေတာ္ နည္းေသးတယ္။

ဆရာႀကီးကုိယ္တုိင္လည္း ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲ မႈေတြအေၾကာင္းကို လုိက္လံေဟာေျပာေန ရၿပီဆုိေတာ့ ဒါနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အသိပညာက ဘယ္လုိအေနအထား မွာ ရွိေနပါၿပီလဲ။

ျပည္သူလူထုက အမ်ားႀကီးတုိးတက္လာပါၿပီ။ ဒါကို အခ်က္ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ သက္ေသျပလုိ႔ရတယ္။

ပထမအခ်က္က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာေပါ့။ အခုဆုိရင္ ငါ့ရဲ႕ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ Follower တစ္သိန္းနီးပါး
ေလာက္ရွိတယ္။ အရမ္းမ်ားတဲ့ အေရအတြက္ပဲ။ မင္းသမီးမင္းသားေတြကလြဲရင္ အခုလုိ ျပင္စရာေကာင္း တဲ့အလုပ္မ်ဳိးမွာ ဒီေလာက္စိတ္ဝင္စားၾက တာ။ တင္လုိက္တဲ့ပုိ႔စ္တုိင္းကုိ Share လုပ္တဲ့သူက ေန႔တုိင္း ရာဂဏန္းေလာက္ကုိ ရွိေနတယ္။ ဒါဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ႏုိးၾကားမႈပါပဲ။ သူတုိ႔မွာသာ အသိအျမင္မရွိဘူး ဆုိရင္ ဒီလုိ စာမ်က္ႏွာမ်ဳိးအတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ကုန္ခံေနလိမ့္မတုံး။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အလွဴပြဲမွာ ရာသီဥတုေျပာင္း လဲမႈအေၾကာင္းကုိ ေဟာပါဆုိတာမ်ဳိး ဘယ္မွာရွိဖူး လုိ႔လဲ။ အလွဴဆုိတာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲပဲေလ။ မုိးေလဝသသမားက ကျပ တာမဟုတ္၊ ဘာမဟုတ္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္
ေဟာခုိင္းၾကသလဲ ဆုိတာေပါ့။ ေျပာရရင္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတုိင္းမွာ ေခါင္း ေဆာင္ေတြရွိၾကတယ္။ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြက ကုိယ့္ရပ္၊ ကုိယ့္ရြာကုိ တုိးတက္ေစခ်င္တယ္။ သိေစခ်င္ၾကတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္
ျပည္သူလူထု အပုိင္းမွာေတာ့ အားရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီေလာက္ကုိအေရးပါတဲ့ မုိးေလ ဝသပညာရပ္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ဆက္ ခံမယ့္ မ်ဳိး ဆက္ေတြကေရာ ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။

မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကေတာ့ ေမြးထုတ္ေနတာပါပဲ။ မုိး ေလဝသဌာန ရွိေနတယ္ေလ။ ပညာေတာ္သင္ေတြ လႊတ္ ေပးေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္။ ေက်နပ္ အားရတဲ့အဆင့္ထိရွိလားဆုိရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးလုပ္ဖုိ႔လုိ ပါေသးတယ္။ ပညာဆုိတာ ေပးလုိ႔ရေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္ဆုိ တာေတာ့ ျပင္ေပးလုိ႔မရ ဘူးေလ။ စိတ္ဓာတ္က အေရးႀကီး တယ္။ စိတ္ဓာတ္ကြာျခားသြားရင္ လုပ္ရပ္ေတြကပါကြာ သြားတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ပညာဆုိတာ သင္တုိင္း လည္းမဟုတ္ဘူး။ သင္တဲ့ပညာက တုိင္းျပည္ရဲ႕ လုိအပ္ ခ်က္ နဲ႔လည္းကိုက္ညီရမယ္။ တုိင္းျပည္ကုိလည္း ျပန္အက်ဳိး ျပဳရမယ္။