အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ သူ႔ရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ တိုက္ပြဲေတြမွာ မဟာမိတ္ေတြကို စည္းရံုးဖို႔ ဆႏၵရွိေန ပါတယ္။

AP သတင္းဌာန နဲ႔ New York Times သတင္းဌာနရဲ႕ အခိုင္အမာ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ အေမရိကန္ျပည္
ေထာင္စုဟာ Sony Pictures hack လုပ္ခံခဲ့ရသလို ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ဆိုင္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ကာကြယ္ ႏိုင္ဖို႔ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံရဲ႕ အကူအညီကို တရား၀င္ ေမးျမန္းထားတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။

တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံက ထိုဆိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈေတြဟာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းကို သေဘာတူခဲ့ေပမယ့္ လည္း အကူအညီေပးဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ ျပန္မေျပာခဲ့ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကေတာ့ ေျမာက္ကိုရီး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဘ႑ာေငြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနသလို ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာကြန္ ယက္ေတြကို အင္တာနက္တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ တုံျပန္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။

Trend Myanmar