ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ အထက ၄ ရွိ မူလတန္း ေက်ာင္းသားေလးမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု – ဂြ်န္ခ်စ္ၿငိမ္း၊ မဇၩိမ)

လာမည့္ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး သူငယ္တန္းမတက္မီ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ကေလး တိုင္း KG တန္း (သူငယ္တန္း မေရာက္မီ အႀကိဳသင္ၾကားျခင္း) ကို စတင္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကိုေလးဝင္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အဆိုပါ KG တန္းကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတိုင္း အခမဲ့သင္ၾကားခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဦးကိုေလးဝင္း က “ကေလးေတြကို သူငယ္တန္းမတက္ခင္ အႀကိဳသင္ေပးတဲ့ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို စနစ္သစ္ အေနနဲ႔သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြကို စာအရင္ မသင္ေပးဘဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကအစ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္
ေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းတိုင္း အခမဲ့စနစ္နဲ႔ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ KG တန္းကို အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၄၄,၄၀၁ ေက်ာင္းမွ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္း သား ၁၅ သိန္းျဖင့္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထို KG တန္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးသင္ၾကားမႈ၊ ဉာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပမႈ၊ ကေလးမ်ားတီ ထြင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈစသည့္ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ ျပမႈမ်ားသာ သင္ၾကားမည္
ျဖစ္သည္။

တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္ပို႔သာ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးသန္းစိန္က “ကေလးေတြ ကို ေက်ာင္းအပ္ၿပီးတာနဲ႔ တစ္ခါတည္း စာသင္ေတာ့ ေက်ာင္းမေပ်ာ္ေတာ့တဲ့ ကေလးေတြ ျဖစ္ကုန္တာ
ေတြ႕ ရ ပါတယ္။ အခုလို ေက်ာင္းအပ္ၿပီး စာမသင္ဘဲ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈေတြ လုပ္ၿပီးမွ သင္ေပးရေတာ့ ကေလးေတြ စာတတ္ေအာင္ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္ေအာင္ ပံုေဖာ္ရာမွာ ပိုၿပီးလြယ္ ကူေစတာ ေပါ့”ဟု ေျပာသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ေရာက္ပါက သူငယ္တန္းမွ စတင္တက္ေရာက္ သင္ၾကားရၿပီး လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ KG တန္း (သူငယ္တန္း မေရာက္မီ အႀကိဳသင္ၾကားေပး ျခင္း) ကို စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထို KG တန္းကို သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သင္ၾကားနည္းမ်ားကို တစ္လၾကာ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ပံ႔ပိုးေပးမည္ဟု ဦးကိုေလးဝင္း က ေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခခံပညာက႑ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ပညာသင္ၾကား လ်က္ရွိၿပီး မူလတန္းအဆင့္မွ အလယ္တန္းအဆင့္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားမႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ KG တန္းကို စတင္သင္ၾကားရန္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

အေျခခံပညာက႑တြင္ စာသင္ခ်ိန္၊ သင္ယူနည္း၊ စစ္ေဆးနည္း၊ စာေျဖနည္း၊ ေဒသတစ္ခု၏ သင္႐ုိး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာစကား သင္ယူနည္း၊ သင္႐ုိးႏွင့္တြဲဖက္သင္႐ုိးမ်ား၏ အခန္းက႑၊ သင္ၾကား သင္ယူနည္းစနစ္ အားလံုးမွာ ႏိုင္ငံအ၀န္း ကြဲျပားေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေျပးညီ တူညီေစရန္ အေျခခံပညာ သင္႐ုိးၫႊန္း မူေဘာင္တစ္ခုတည္းခ်မွတ္ၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွ စမည္ ျဖစ္သည္။

mizzima