စင္ကာပူ ေရာက္ ျမန္မာအိမ္အကူမ်ား၏ အ က်ိဳးစီးပြားအတြက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအ ေျခစိုက္ HOME (Humanitarian Organization Migration Economics ) အဖြဲ႕မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕မွ သိ ရသည္။

”ျမန္မာအိမ္အကူေတြကို ကူ ညီေစာင့္ေရွာက္ေပးထားတယ္။ ထြက္ ေျပးလာတာမ်ဳိးဆိုရင္လဲ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ေနစရာေပးထားတယ္။ ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီအလုပ္လုပ္ၿပီး လခမရဘူးဆိုတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြလဲ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ဌာနေတြနဲ႔ညႇိႏိႈင္းၿပီး လစာရေအာင္ ေတာင္းေပးတာေတြ ရွိတယ္” ဟု HOME မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၄င္းတို႔အဖြဲ႕မွ ျမန္မာအိမ္အကူ မ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာအကူအ ညီမ်ား၊ မတရားညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ျမန္မာအိမ္ အကူသာမက တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အိမ္အကူမ်ားအတြက္ ပညာေရးအ စီအစဥ္မ်ား၊ အလုပ္ခြင္ကြၽမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

”ဒီကို အိမ္အကူမိန္းကေလး ေတြက ဖုန္းဆက္ၿပီးလွမ္းအေၾကာင္း ၾကားတာေတြရွိတယ္။ အဲလိုမ်ိဳးေတြ ဆိုရင္ သူတို႔ေျပးမယ့္ေနရာကို ကြ်န္ မတို႔က သြားေခၚေပးရတာမ်ိဳးလဲရွိ တယ္။ သူတို႔မိဘေတြဆီ ဆက္ သြယ္ ေပးတယ္။ သူတို႔ကိုကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေပးထားတယ္”ဟု HOME အဖြဲ႕ကို ကူညီလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည့္ အဖြဲ႕ မွ ေဒၚခင္ခင္ေလးက ေျပာသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေန သည့္ ခန္႔မွန္းျမန္မာအိမ္အကူဦးေရ ၃ဝဝဝဝမွ ၃၅ဝဝဝခန္႔အထိရွိႏိုင္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရမွ စင္ကာပူသို႔ အိမ္အ ကူေစလႊတ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားေသာ္ လည္း အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ အသက္ လိမ္လည္ ပို႔ေဆာင္ထားသည့္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ အိမ္အကူမ်ားလည္းရွိ ကာ ၄င္းတို႔မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံဥပေဒ ႏွင့္ ၿငိစြန္းမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိ ရသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕က စင္ကာ ပူႏိုင္ငံမွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာအိမ္အကူ ေတြရဲ႕အေျခအေနကို ေလ့လာထား တာေတြ ရွိပါတယ္။ အိမ္အကူေတြရဲ႕ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္ အဝရဖို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္ေအဂ်င္စီ ေတြခ်ဳပ္မယ့္ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ထည့္ သြင္းဖုိ႔အခ်က္ေတြကို ေလ့လာခ်က္ ေတြအရအႀကံျပဳတင္ျပထားတာေတြ ရွိတယ္”ဟု က်န္းမာေရးပညာေပးအ စီအစဥ္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာသိန္း သန္းဝင္းက ေျပာသည္။

HOME သည္ ၂ဝဝ၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူ ႏိုင္ငံရွိ တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားတို႔အား အလုပ္ရွင္မွ ႏွိပ္ စက္ ညႇဥ္းပန္းခံရမႈမ်ား၊ ေခါင္းပံု ျဖတ္ခံရမႈမ်ား၊ လစာမရရွိမႈမ်ား၊ အ လုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ၊ ႐ုပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ ခုျဖစ္သည္။

‎Democracytoday‬