ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအစု အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၄၈ ဦးတုိ႔ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္တိတိတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္သည္။

ယေန႔ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ သမၼတဖိတ္ၾကားစာတြင္ပါရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး
ေႏြးပြဲမွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပေရး၊ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေအာင္
ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရး သံုးခ်က္ကိုမူတည္ကာ တက္ေရာက္လာသည့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ၎တို႔သေဘာ ထားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္လာသူ မ်ားျပားသည့္အတြက္ အစည္းအေဝးကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ အားလံုး၏ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ မူတည္၍ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကတုံ႔ျပန္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတစ္ေခါက္တြင္ မူ သမၼတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကသာ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ အေစာဆံုးေရာက္ရွိလာသူမွာ ဦးစိုင္းအုိက္ေပါင္း (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒)၊ ဦးခြန္ ထြန္းဦး (ရွမ္းတုိင္းရင္း သားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒)တို႔ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ၂၈ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ ျပည္
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ အသီးသီးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔က ေနာက္ဆံုးမွေရာက္ရွိလာၿပီး သမၼတ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကိုယ္တုိင္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္သမၼတ၊ ဒုတတိယသမၼတႏွစ္ဦး၊ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ အဓိက ပါတီႀကီးသံုးခုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီတို႔မွ ပါတီဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္အဖြဲ႕ (FDA) ကိုယ္စားျပဳ အျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီ မ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း(NBF)ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA) ကိုယ္စားျပဳသူ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုတစ္ေခါက္တြင္ အဆုိပါထိပ္သီး ၁၄ ဦးအျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ တုိင္းရင္းသား
ေရးရာဝန္ႀကီး ၂၈ ဦးႏွင့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊ မြန္ စသည့္တုိင္းရင္းသားပါတီေျခာက္ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းတက္ေရာက္သည္။ ရွမ္းတုိင္းရင္း သားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳအ
ျဖစ္ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသားပါတီေျခာက္ခုသာျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစည္း အေဝးမစတင္မီ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ေအးသူစံ | 7day