ေရသန္႔မ်ားတြင္ မသန္႔ရွင္းေသာ ျဒပ္မ်ဳိးစံု ပါဝင္မႈ ၀ ဒသမ ၄၈ PPM အထက္တြင္ရွိေန

သိုေလွာင္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ ျပည္တြင္း ထုတ္ေ သာက္ေရသန္႔ တံဆိပ္ ၂၂ မ်ဳိးတြင္ ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိထား
ေၾကာင္း ၄၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနညီလာခံပထမရက္တြင္ တင္သြင္း ဖတ္ၾကားခဲ့သည့္ က်န္းမာေရးသုေတသနစာတမ္းအရ သိရသည္။

အဆုိပါ သုေတသနစာတမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဆး ဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ သုေတသီရွစ္ဦးက သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး နမူနာေသာက္
ေရသန္႔တံဆိပ္မ်ားကို ေသာက္ေရသန္႔ ျဖန္႔ခ်ိ သည့္ေနရာ၊ ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံု၊ လက္လီေရာင္းခ်ေန သည့္ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ေဈးဆိုင္၊ စူပါမားကတ္၊ အေရာင္းစင္တာမ်ားတြင္ ေရာင္းခ် လ်က္ရွိသည့္ ေသာက္ေရသန္႔ နမူနာအမ်ဳိးေပါင္း ၉၂ မ်ဳိး ႏွင့္ ေရသန္႔တံဆိပ္ ၅ဝ ကို က်ပန္းဝယ္ယူစစ္ေဆး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေဆးရာတြင္ တံဆိပ္ေပါင္း ၅ဝ အနက္ ျပည္တြင္းထုတ္တံဆိပ္ ၂၂ မ်ဳိး (၄၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွာ Australian New Zealand မွ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ Standard Plate Count ႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာ
ေရးအဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ Drinking Water Guideline အရ Coliform ႏွင့္E-coli တို႔ ကိုက္ညီမႈမရွိ သည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၊ နမူနာပစၥည္း ၃၂ မ်ဳိး (၃၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ Australian New Zealand မွ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ Standard Plate Count ထက္ပိုမ်ားေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ နမူ နာပစၥည္း ၃ဝ (၃၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)သည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ Coliform စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

“ေသာက္သံုးဖို႔မသင့္တဲ့တံဆိပ္ ၂၂ မ်ဳိး ထဲမွာဆိုရင္ FDA ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားၿပီးသားေတြေကာ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါ တာေတြေကာ ေတြ႕ရပါတယ္။ နမူနာပစၥည္းယူၿပီးစစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအထဲမွာ နာမည္ႀကီးတံဆိပ္ေတြ လည္းပါသလို အျခားတံဆိပ္ေတြလည္း ပါပါတယ္။ ဒါေတြက Confidential ျဖစ္တဲ့အတြက္ တံဆိပ္နာ မည္ေတြ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ပိုးေတြ႕တာအမ်ားစုက လူအမ်ားစုသံုးေနတဲ့ ေရပိုက္ေခါင္းပါတဲ့ ၂ဝ လီတာ
ေသာက္ေရသန္႔ဘူးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသာက္သံုးဖို႔မသင့္တဲ့ေရေတြကို ေသာက္မိရင္ေခါင္းမူးတာ၊ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာျဖစ္တာ၊ အန္တာေတြျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အဓိကကေတာ့ ေရထဲမွာပါတဲ့ မသန္႔ရွင္းတဲ့ပိုးမႊားေတြေၾကာင့္
ျဖစ္တာပါ”ဟု အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)မွ ဦးစီးအရာရွိ (ဓာတ္ခြဲ)
ေဒါက္တာသင္းစုေက်ာ္က ဆိုသည္။

နမူနာပစၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေသာက္ေရသန္႔ဘူး အမ်ဳိးအ စားအမ်ဳိးမ်ဳိးကို စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေသာက္သံုးေရမ်ားတြင္ ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ပါဝင္ရျခင္းမွာ
ေရသန္႔စထုတ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ပင္မေရအရင္းအျမစ္ ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္း၊ သိုေလွာင္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ အားနည္းျခင္း၊ စက္႐ံုအခ်ဳိ႕မွာ ေရသန္႔ဘူးခြံမ်ားကို စနစ္တက်သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ သန္႔ရွင္းမႈအားနည္းျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

EMG