အသက္(၅၀)ေက်ာ္ အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ဓေလ့အထံုသည္ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈႈ အား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ လက္ကို အသံုးျပဳၿပီး တကိုယ္ရည္ အာရံုေျဖေဖ်ာက္ျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သုက္ျပြန္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းကို ေခ်ာေမြ႕ၿပီး အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို စြန႔္႔ထုတ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္(၆၀)နား နီးကပ္ေနၿပီး ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား ေပၚေပါက္ေနသူ အမ်ိဳး သား(၄၀၀)ႏွင့္ က်န္းမာေသာ အမ်ိဳးသား (၄၀၀)တို႔႔ကို စနစ္တက် သုေတသန ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Independent သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သင့္ေတာ္ေသာ အႀကိမ္ အေရအတြက္အထိ လိင္မႈႈဆိုင္ရာ မွီ၀ဲမႈႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူႀကီးပိုင္း အမ်ိဳးသား မ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးအရ အေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္ၿပီး အသက္(၂၀)မွ (၃၀)ၾကား အရြယ္ေကာင္းမ်ား အတြင္း လိင္အေပ်ာ္အပါး အႀကီးအက်ယ္ လိုက္စား သူမ်ားမွာမူ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာခ်ိန္တြင္ ဆီး ႀကိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အလားအလာ တိုးတက္ မ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရွိရသည္ ။

Mg Mandalay