သခင္ေအာင္ဆန္းတရား

~~~~~~

ငါ့ညီေျပာင္ဝင္း၊ ေမာင္သစ္ဆင္း
မင္း၏ သားငယ္၊ မင့္သက္လွယ္ကို
အဘယ္တရား ေဟာမည္နည္း။
ဆန္း၏ သမာဓိ၊ ဆန္း၏ပညာ
ေဟာစရာကား၊ အလြန္မ်ား၏
မင့္သားအရြယ္၊ သက္ႏွစ္ဆယ္တြင္
လူငယ္ေအာင္ဆန္း၊ သူ႔အစြမ္းကို
ပန္းေကာင္းတစ္ပြင့္၊ ပန္ဆင္တင့္သို႔
မင့္သား သိေစခ်င္လွ၏။
သူ႔အစြမ္းကား၊ အျခားမဟုတ္
အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ၊ မ်ိဳးျခားဒဏ္မွ
ျမန္မာလြတ္လမ္း၊ ခရီးၾကမ္းဝယ္
ဗန္းျပအလွ၊ ပကာသနကို
ျပာက်ေလာင္ၿမိဳက္၊ သူမီးတိုက္၏။
ေခတ္လိုက္ခါညီ၊ ေခတ္မီပညာ
ႀကံဳရာဘဝ၊ မုတလံုေလာက္၊ ခံၿမိဳ႕ေဆာက္၏။
ထို႔ေနာက္တစ္ဆင့္၊ မိုးထိလြင့္ေအာင္
႐ိုးက်င့္ျမင့္ႀကံ၊ သူ႔အလံတည့္
ပ်ံတလူလူ၊ သူထူခဲ့ေၾကာင္း၊
ေခါင္းေဆာင္သေဘာ မင့္သားေခ်ာကို
ေျပာလိုက္ပါဘိ ေဟာပါဘိ… ။ ။

ေဇာ္ဂ်ီ (၁၅.၇.၁၉၆၆)

ငယ္စဥ္က ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ဖူး၏။ ထိုကဗ်ာ၏ အဓိပၸာယ္ မွာ ၀က္သစ္ခ်ပင္ႀကီးကဲ့သို႔ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္သန္ႀကီးထြားေန ပါေသာ္လည္း ေလာကေကာင္း က်ဳိးကို ဘာတစ္ခုမွ်မေဆာင္ရြက္ ႏိုင္လွ်င္ အခ်ည္းႏွီးတည္း။ ပန္းပင္ကေလးမ်ားမွာ ေလာကထဲတြင္ ခဏတာမွ် ရွင္သန္ႀကီးထြားခဲ့ၾက ရသည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူသား အားလံုး၏ ဟဒယကို ရႊင္လန္း ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ပန္းကေလး၏ ဘ၀သည္ ျမင့္ျမတ္ လွေပသည္ဟူ၍ ျဖစ္၏။

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဟူေသာ အမည္နာ မည္ျဖင့္ စခန္းထစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ လူငယ္တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာ အသက္(၃၃)ႏွစ္ထဲ၀င္လာသည့္အရြယ္၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုမွ်တိုေတာင္းလွ ေသာ ဘ၀အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေမာင္ေအာင္ဆန္းဘ၀၌လည္း ေကာင္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္းဘ၀ ၌ လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ေတဇဘ၀ ၌ လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းဘ၀၌ လည္းေကာင္း တိုင္း ျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လူ ပင္ေသေသာ္လည္း အမည္မေသ ဘဲ ျမန္မာသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး တြင္ ဥဒါန္းတြင္လ်က္ ရွိေနေပဦး မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူ႕ဘ၀မွာ တို ေတာင္းလွပါေသာ္လည္း ျမန္မာ့ လူ႕ေဘာင္ေလာကအတြက္ မြန္ ျမတ္ေသာ အက်ဳိးတရားတို႔ကို ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္၏ ဘ၀သည္ အထက္အဆိုပါ ကဗ်ာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပန္းပင္ ကေလး၏ ဘ၀ကဲ့သို႔ပင္ မြန္ျမတ္ လွေပသည္။

ေလာက၌ လူျဖစ္လာၾက သည္မွာ လူ႕သမိုင္းႏွင့္ ႏိႈင္းစာ ၾကည့္လွ်င္ သမုဒၵရာေရမ်က္ႏွာ ျပင္ထက္ ခဏပြက္သည္မွ်သာ ၾကာသည္။ ထိုတစ္ခဏမွ်ေသာ ကာလအတြင္း လူ႕သက္တမ္းကုန္သည့္တိုင္ေအာင္ တိုင္းျပည္အ က်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွာ မတတ္သာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဘ၀သည္ ႏွေျမာဖြယ္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ကံကံ ၏ အက်ဳိးအတိုင္းျဖစ္ရေသာ တို ေတာင္းလွသည့္ တစ္ခဏအ တြင္း ျမန္မာတို႔၏ ေကာင္းက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ တစ္မ်ဳိး သားလံုး ေက်းဇူးတင္၍ မဆံုးႏိုင္ ေအာင္ ရွိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၌ ဖြား ျမင္သည္။

အသက္ (၁၇) ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ခန္႔တြင္ ထိုေခတ္လူငယ္တို႔ တတ္ ကြၽမ္းအပ္ေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းပညာရပ္တို႔ကို တတ္ေျမာက္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ရာ အသက္ (၂၁)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီးေသာအခါ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ကို ရရွိေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ဥပေဒဘြဲ႕ကို ရရွိရန္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားေနစဥ္ မလြတ္လပ္ေသးေသာ တိုင္းျပည္တို႔၏ သဘာ၀အတိုင္း ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေရတြက္လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးထဲတြင္ ၁၂ ႏွစ္တာကာလမွ်သာ က်င္လည္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထို ၁၂ ႏွစ္ကာလအတြင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ မ်ားျပားလွစြာ၏။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေသာအခ်ိန္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အသက္(၂၃)ႏွစ္အရြယ္မွ်သာရွိသည္။ ထိုအရြယ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဖြဲ႕စည္းေရး အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ထိုေကာ္မတီ၌ ေက်ာင္းသားေလာကဘက္မွေန၍ ေျပာင္ေျမာက္ထူးခြၽန္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဤအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၀င္ျဖစ္လာၿပီးလွ်င္ ထိုအစည္းအ႐ုံး၌ အေရးပါေသာ အတြင္းေရးမွဴးေနရာ၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ အသက္(၂၄) ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ဖရီးဒမ္းဘေလာက္ဟုေခၚေသာ လြတ္လပ္ေရးတပ္ဦးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

အသက္(၂၅)ႏွစ္အရြယ္၌ အိႏိၵယေနရွင္နယ္ကြန္ဂရက္က က်င္းပေသာ ကြန္ဂရက္အစည္းအေ၀းသို႔ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ျဖင့္ တက္ ေရာက္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္က်ယ္၀န္းလာသည္ဟု ဆိုရန္ရွိေလသည္။

ထိုစဥ္က သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းသည္ က်ယ္၍ က်ယ္၍လာေလရာ ၿဗိတိသွ် အစိုးရတို႔က ဖမ္းဆီးရန္ ႀကံရြယ္သည္ႏွင့္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းတို႔ကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ေဖာ္မိုဆာ၊ ဂ်ပန္ စေသာ ႏိုင္ငံတို႔သို႔ သြားေရာက္၍ စစ္ပညာသင္ၾကားၿပီးလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ကို စုေဆာင္းခဲ့သည္။ အသက္(၂၆)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို ရည္စူး၍ စစ္ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီးလွ်င္ အသက္(၂၇)ႏွစ္ အရြယ္၌ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ စတင္ဖြဲ႕စည္းေလသည္။

ဗိုလ္ေတဇအျဖစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္အတူ ၀င္ ေရာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္ (၂၈)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ လာ၍ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ ငံအစိုးရတည္ေထာင္ေသာအခါ စစ္၀န္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။

အသက္(၂၉)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဖက္ ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ကို လွ်ဳိ႕ ၀ွက္စြာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးလွ်င္ အသက္(၃၀)အရြယ္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ ေရးကို ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျပဳေလ ရာ ဂ်ပန္တို႔ထြက္ေျပးၾကရေလ သည္။ ထို႔ေနာက္ ဖဆပလအဖြဲ႕ ႀကီးကို ဥကၠ႒အျဖစ္ျဖင့္ ေခါင္း ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။

အသက္(၃၁)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ လြတ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ လြတ္လပ္ ေရးရဖို႔ရာ ေသခ်ာလာသည့္အခါ ဘုရင္ခံ၏ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ဥကၠ႒ အျဖစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရင္းမွ ရန္သူတို႔လက္ခ်က္ျဖင့္ ကြယ္လြန္ ခဲ့ရေလသည္။ ကြယ္လြန္ေသာ အခ်ိန္၌ အသက္(၃၃) ႏွစ္ထဲသို႔ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔အား လက္နက္စြဲကိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရေသာ အ ခ်ိန္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာ အသက္(၂၇)ႏွစ္အရြယ္မွ်သာရွိ၍ ဖက္ဆစ္တို႔ကို ေမာင္းထုတ္ေသာ အခ်ိန္၌ အ သက္(၃၀) အရြယ္မွ်သာ ရွိေသး သည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ လွ်င္ တပင္ေရႊထီး၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရားစသည့္ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားသည္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္က ပင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ ေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ေပါင္းစည္းေရး မ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူခဲ့ၾကရေပ သည္။

ဤသို႔ တာ၀န္ယူႏိုင္ၾကျခင္း မွာ လူပင္ငယ္ေသာ္လည္း လူႀကီး တို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထားသဘာ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္ယူ ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အရြယ္ငယ္ေသာ္လည္း စိတ္ထားျမင့္ျမတ္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္၊ လူမ်ဳိး တာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ငယ္ေသာ အရြယ္အတိုင္း ႀကီးျပင္းလာၾကလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြေသာ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားမွာ ဤေန႔ ဤအခါတြင္ သမၻာရင့္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ယေန႔ လူငယ္တို႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ တိုင္းက်ဳိးျပည္က်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းတို႔ကို မမွားမယြင္းရေလေအာင္ ေစာင့္ ေရွာက္ေပးႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ အာဇာနည္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမ်ား မရွိေသာ္လည္း အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ၏ စိတ္ဓာတ္မွာ အၫြန္႔တလူလူ ႏွင့္ပင္ က်န္ရစ္ေလေသာေၾကာင့္ ေခတ္လူငယ္တို႔သည္ ေရွးကလူ ငယ္မ်ား လူႀကီးစိတ္ျဖင့္ တိုင္း ျပည္အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘိ သကဲ့သို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပ သည္။

(ဆရာ ေမာင္ထင္ေရး ‘‘ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္’’စာအုပ္မွ ေကာက္ ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

———-

ေဖေဖာ္၀ါရီ−၁၃

~~~~~~~

မေမ့နဲ႔ ေသြးမေျခာက္ေသးဘူး
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ နဲ႔စၿပီး ဇူလိုင္ ၁၉ မွာ
က်ည္ဆန္ ၁၃ ေတာင့္နဲ႔ ဆံုးခဲ့တဲ့ ၃၂ ႏွစ္သားကို မေမ့နဲ႔

ငါတုိ႔ကို ေဆးေျခာက္႐ွဴခုိင္းထားတယ္ ငါတုိ႔ကိုဘိန္းေကြၽးထားတယ္
မေမ့နဲ႔

မေမ့နဲ႔။ ဂ်ဝါဟလာေန႐ူးက ေျပာတယ္၊ ဒီလိုမ်ိဳး
ႏွစ္ ၄၀၀၊ ၅၀၀ ေလာက္မွ တစ္ေယာက္ ရတာတဲ့။ မေမ့နဲ႔

သိမ္ဖ်င္းသူမ်ားကိုေတြ႕တိုင္း ထိန္လင္းကို သတိရၾက။ မေမ့နဲ႔။

အေမ့ ဝမ္းတစ္ထြာထဲက
အလင္းထဲ ကြၽတ္ထြက္လာတဲ့ လူတစ္ေယာက္လို
သမုဒၵရာအေမွာင္ထဲက
လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မႈတ္ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ သူ႔ကို ငါတုိ႔ မေမ့နဲ႔။

မေမ့နဲ႔။ အဂၤလိပ္ဖိနပ္တင္ဖို႔ ဒူးေထာက္ ေခါင္းငံု႔ေပးခဲ့ရ။ မေမ့နဲ႔
မေမ့နဲ႔။ ဂ်ပန္ပါး႐ိုက္ဖို႔ ေခါင္းေမာ့ေပးခဲ့ရ။ မေမ့နဲ႔
တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ယူေပးမယ္။ ေျပာခဲ့။ မေမ့နဲ႔
ေျပာတဲ့အတိုင္း မေမ့ခဲ့။ လုပ္ခဲ့။ မေမ့နဲ႔။

ေဟ့… ဂ်ပန္ေတြအားလံုး သူ႔ကို ေလးစားၾကသည္
စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ႀကီး အီဒါ ေျပာခဲ့။ မေမ့နဲ႔

မေမ့နဲ႔။ ေမ့ရမယ့္အရာ မ်ားစြာထဲမွာ။ မေမ့နဲ႔
ကိုယ္ထင္ရင္ ခုတင္ ေရႊနန္းျဖစ္ေနတဲ့ ေကာင္ေတြ
ေသနတ္ေျပာင္းဝမွာ ရင္ကိုေကာ့။ မေမ့နဲ႔

မေမ့နဲ႔ ဆင္ေတြ၊ ျခေသၤ့ေတြနဲ႔ ဖံုးထားေပမဲ့။ မေမ့နဲ႔
ဘုရားနဲ႔ အေဖ၊ အေမ ဓာတ္ပံုကလြဲရင္ ဒီနံရံေပၚမွာသူရွိေနရတယ္ဆုိတဲ့ အသိနဲ႔။ မေမ့နဲ႔
စၾကဝဠာေနာက္ခံနဲ႔ လည္ေနတဲ့ ကမၻာလို။ မေမ့နဲ႔

မေမ့နဲ႔။ စစ္ပြဲသြားဖို႔ ျမင္းလို အစီးခံထားရတယ္။ မေမ့နဲ႔
ကြၽန္လို ၾကာပြတ္သံေစာင့္ေနရတဲ့ ေခတ္အကြဲႀကီးေအာက္မွာ။ မေမ့နဲ႔

ရဲရင့္တဲ့ ရန္သူဟာ အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ မေမ့နဲ႔
ေစာစံဖိုးသင္ အဲဒါကို သတိရေနသလို။ ငါတုိ႔လည္း မေမ့နဲ႔

နတ္ေမာက္က ဦးဖာ ေဒၚစုရဲ႕သား
အ႐ိုင္း သို႔မဟုတ္ ေအာင္ဆန္းဆိုတဲ့ ကိုေအာင္သန္းရဲ႕ ညီေလးကို မေမ့နဲ႔
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေဖ
လြတ္လပ္ေရးကို ထုဆစ္ခဲ့တဲ့ ႐ိုဒင္ေအာင္ဆန္းကို မေမ့နဲ႔
မဆုိင္တဲ့ၾကယ္ေတြ စံုလို႔
ဆိုက္ပရပ္စ္လမ္းေပၚမွာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ နားရြက္ေတြ ျပတ္လို႔
ငါတုိ႔ရဲ႕ အာလူးစားသူမ်ား ဘဝေတြကို ျမင္တုိင္း
ဗင္းဆင့္ေအာင္ဆန္းကို မေမ့နဲ႔

မေမ့နဲ႔ ခ်ာတိတ္ေတြ ၁၂ နဲ႔ ၁၄ ၾကားက ၁၃ ကို မေမ့နဲ႔
မေမ့နဲ႔ မေမ့နဲ႔ မေမ့နဲ႔ မေမ့လိုက္ပါနဲ႔
ေမ့ေလ ေကာင္းေလဆုိတဲ့ တကယ္ေမ့ပစ္ရမယ့္ေကာင္ေတြေရွ႕မွာ
ေမ့မပစ္လုိက္နဲ႔
မနက္ျဖန္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ
ခ်စ္ရသူ ထိန္လင္းအေၾကာင္း ခ်စ္သူေတြကို ေျပာျပဖို႔
ဒီေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ကို မေမ့နဲ႔။ ။

ခရမ္းျပာထက္လူ

ေမာင္ထင္ | 7day