မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ အထင္ကရျဖစ္သည့္ ရတနာပုံၿမိဳ႕တည္နန္းတည္ မင္းတုန္းမင္းၾကီးႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ၾကီး တို႔၏ အုတ္ဂူ၊ မင္းကိုးပါး႐ုပ္တုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေက်ာက္တိုင္၊ ဒဂၤါးစက္႐ုံတို႕မွာ ဆူးပင္မ်ား၊ ခ်ဳံႏြယ္မ်ား ဝိုင္းရံလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ သမိုင္းသုေတသီမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေလ့လာ ရန္ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။

မႏၲေလးနန္းျမိဳ႕ ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္အနီးတြင္ ရတနာပုံျမိဳ႕တည္ နန္းတည္မင္းတုန္းမင္းၾကီးႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ၾကီးတို႔၏ အုတ္ဂူရွိျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အေလာင္းမင္းတရားၾကီး၊ က်န္စစ္သား၊ ဘုရင့္ေနာင္အပါအဝင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳသာသနာျပဳ ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့သူရဲေကာင္း စစ္ဘုရင္ မ်ားအား ေလးစားဂုဏ္ျပဳ ေမာ္ကြန္းတင္ႏိုင္ရန္ မင္းကိုးပါး႐ုပ္တုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေက်ာက္တိုင္ကို အေရွ႕အေနာက္၁၆၅ေပ၊ ေတာင္ ေျမာက္ေပ ၈ဝ အက်ယ္ေနရာတြင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ ကပန္းျခံျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔သည္။

ယခုအခါျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမရွိခဲ႔သျဖင့္ သမိုင္းဝင္မင္းတုန္းမင္းဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ခဲ႔ေသာ ဥပုသ္ေဆာင္၊၁၈၇၄ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ႔ျပီးအႏွစ္၂ဝအတြင္း ေငြဒဂၤါးတန္ဖိုး၂၈သန္းအထိထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ ႔သည့္ ဒဂၤါးစက္႐ုံ၊ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ႀကီးအုတ္ဂူတို႕မွာဆူးပင္မ်ား၊ ခ်ဳံႏြယ္မ်ားဝိုင္းရံလ်က္ရွိရာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရး၊ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ယခင္အတိုင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ထားရွိ၍ ေလ့လာလိုသူမ်ား သြားလာႏိုင္ရန္ ျခဳံႏြယ္မ်ား ရွင္းလင္းၿပီးဥယ်ာဥ္ သဖြယ္တည္ေဆာက္ဂုဏ္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ားက အၾကံျပဳေျပာၾကားေၾကာင္းသိရ သည္။

ေမာင္ျပည္သူ(မႏၲေလး) – The Mirror Daily