ျမန္မာ့လက္မူ ပညာမ်ားထဲတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္တဲ့ ယြန္းထည္ျပဳလုပ္ နည္းဟာလည္း ေရွးက်တဲ့ ပညာရပ္ တစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။ ယြန္းထည္ မ်ားဟာ ဝါး၊ သစ္သားေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ကာ ျပဳလုပ္ရပါတယ္။

အဓိကကေတာ့ ဝါးကိုအသားေပး လုပ္ရတာ ျဖစ္ျပီး သစ္သားကေတာ့ အရံသေဘာ အျဖစ္ သံုးပါတယ္။ ယြန္းထည္ေတြဟာ လွပတယ္ ခန္႔ညားတယ္ ထည္ဝါတယ္။ အိမ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ဧည့္ခန္းမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ထမင္းစား စာပြဲ ၾကိဳက္တဲ့ ေနရာမွာသံုး အဆင္ေျပတယ္။ အထားခန္တယ္။

လက္ဝတ္ရတနာေတြ ထည့္လည္း ရတယ္။ အေဆာင္ အေယာင္ေတြ အျဖစ္လည္း သံုးနိုင္ပါတယ္။ မိမိတို႔နိုင္ငံရဲ႕ ေရွးက်တဲ့ အေမြအနွစ္တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ ယြန္းထည္ဟာ အတုအစစ္ ရိွပါတယ္။ အတုကေတာ့ ေကာနဲ႔ လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယြန္းထည္ဝယ္ရင္လည္း အတုကို သတိထားဖို႔ အထူးပင္ လိုအပ္ပါတယ္။

ေက်ာ္လင္းႏိုင္ – yoyarlay