ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ေရွး ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေျမာက္ဦးေဒသခံမ်ားက ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးေဒၚစႏၵာခင္ထံတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။မတ္လ ၂၅ ရက္က ေျမာက္ ဦးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးဦးစီးဌာန အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံ မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ ဆံုပြဲ၌ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေရွး ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦး သန္းျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအ ေမြအႏွစ္ေတြ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း တဲ့အခါ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ မကိုက္ညီဘဲ မွားယြင္းၿပီးေတာ့ ျပဳလုပ္ေနတာေတြကို တင္ျပခဲ့ပါ တယ္။ လက္ရွိျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ေနတဲ့ လက္ ဆည္ကန္တံ တိုင္း ျပဳျပင္ေနတဲ့ေနရာကိုလည္း လိုက္ၿပီးျပခဲ့ပါတယ္’’ဟု ဦးသန္း ျမင့္က ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ား၏ တင္ျပခ်က္ ေၾကာင့္ ဒု၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္က ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအ ႏွစ္ ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတ္မွတ္စံ ခ်ိန္စံၫြန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိေဒသတြင္း အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္၍ တစ္ခုခု ျဖစ္ပါက ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ထို႔ျပင္ ေျမာက္ဦးကို ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္စာရင္း ယူနက္စကိုသို႔၀င္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္အ ပိုင္း မ်ားစြာက်န္ေနေသး ၿပီး ေဒသတြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ က႑အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားကပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာ ၾကားသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ ႀကီးႏွင့္အတူ ယူနက္စကိုမွ ၀ါရင့္ ပညာရွင္တစ္ဦးလည္း ေျမာက္ဦးသို႔ လိုက္ ပါလာခဲ့ၿပီး ေျမာက္ဦး ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ အတြက္ ယူနက္စကို၏ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း မ်ားကို ေဒသခံ မ်ားအား ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ယခုလက္ရွိ အေျခအေန တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း ဆယ္ခုကို ဘ႑ာေငြက်ပ္ သိန္း ေျခာက္ေထာင့္ ခုနစ္ရာေက်ာ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။


Pyae Phyoe – 7day