ကြယ္လြန္သြားရွာေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အားသျဂိဳလ္ရန္သူမ၏ ခင္ပြန္း နွင္. မိတ္ေဆြမ်ားက သယ္ေဆာင္ လာႀကစဥ္ အေခါင္းသည္ “နံရံႏွင့္တုိက္မိ” သြားသည္။

ထုိအခ်ိန္ တြင္ အေခါင္းထဲမွ ညည္းသံတုိးတုိးထြက္ေပၚလာ၍အေခါင္းကိုဖြင့္ၾကည့္လိုက္ရာ အမ်ိဳးသမီးမွာ အမွန္တကယ္ပင္ အသက္ရိွေနသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။ ထုိအမ်ိဳးသမီးသည္ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္အ သက္ရွင္ေနထုိင္သြားခဲ့သည္။

၁၀ ႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ ထိုအမ်ိဳးသမီး ကြယ္လြန္သြားရွာသည္။၎ကို သျဂိဳလ္ရန္ သယ္ေဆာင္လာၾကစဥ္ သယ္ေဆာင္လာသူမ်ားကို ေယာက်္ားျဖစ္သူက မ်က္ရည္မ်ားၾကားမွတီးတိုး သတိေပးစကားဆုိရွာသည္။

“ေဟ့ နံရံနဲ႔ မတိုက္မိေအာင္ သတိထားၾကပါကြာ” ~~

ဟာသရပ္ကြက္