တရုတ္ႏုိင္ငံက အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျဖစ္က ရင္နင့္ဖြယ္ရာပါ။ အလာေကာင္း ေပမယ့္ အခါေႏွာင္း သြားခဲ့သည့္တုိင္က မိမိရဲ႕မသိက်ိဳးကၽြံျဖစ္မႈေၾကာင့္လည္း ေနာင္ တေတြ တစ္ေပြ႕တစ္ပုိက္ႀကီး ရသြားရ တဲ့အျဖစ္ပါပဲ။

ဇန္အမည္ရွိ တရုတ္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးက မိခင္ရွိရာေနရပ္သုိ႕ျပန္လာစဥ္ ကားလမ္းမတစ္ေနရာမွာ ကားမေတာ္တဆမႈ ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးျပင္းထန္ ေသာဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္လဲေလွ်ာင္းေနတာကုိ ကားေပၚမွလွမ္းေတြ႕လုိက္စဥ္ဆင္းကာ မကူညီခဲ့ဘဲဆက္လက္ဦး တည္ရာသုိ႔ေမာင္း ႏွင္လုိက္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႕ေနာက္ မိခင္ေနအိမ္သုိ႕ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္မွာေတာ့ ေနအိမ္မွာမိခင္မရွိတာေၾကာင့္ ေဘးအိမ္ကလူေတြ ကုိ ေမးျမန္းၾကည့္လုိက္ခ်ိန္မွာ မုိးလင္းအေစာပုိင္းက သားျဖစ္သူ ကုိ ေတြ႕ခ်င္တာေၾကာင့္ အေစာပုိင္းအ ခ်ိန္ကတည္းက ထြက္သြားခဲ့တာကုိ သိရွိလုိက္ၿပီး လမ္းမွာျဖတ္သန္းခဲ့စဥ္က ဒဏ္ရာမ်ားရရွိေနခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးႀကီးကုိ မိခင္ျဖစ္မွန္းသိ လုိက္ရပါေတာ့တယ္။

ထုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းကားလမ္းတစ္ေနရာသုိ႕ အလွ်င္အျမန္ကားေမာင္းထြက္သြား ခဲ့ေသာ္လည္း အခါေႏွာင္းခဲ့ေလၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကားမေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တဲ့ သူ႕ရဲ႕ မိခင္ျဖစ္သူက ေနရာမွာပင္ အခါေႏွာင္းကာပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုး သြားခဲ့ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဇန္ အေနနဲ႔ မိခင္အတြက္ ဝမ္းနည္းတႀကီးနဲ႔ ယူ ႀကံဳးမရျဖစ္ခဲ့ကာ မိမိရဲ႕ လ်စ္လွ်ဴရႈမႈ၊ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳမႈအတြက္ ျဖည္မဆည္ႏုိင္ေနာင္ တႀကီးစြာရေနခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ဖိုးသူေတာ္