နီေပါ ငလ်င္ဒဏ္ခံ ျပည္သူေတြအတြက္ ျမန္မာျပည္ရွိ နီေပါႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ဆုေတာင္းပြဲကို ဧၿပီ ၂၈ရက္ေန႔ ညေန ၆နာရီခြဲက ေရႊတိဂုံဘုရား စေနေထာင့္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

DVB