ရန္ကုုန္ျမဳိ႕တြင္ မုုိးၾကီးျပီး ေရၾကီးေရလ်ွံမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေန သည္ကုုိ ေမ ၂၃ရက္ေန႔ကေတြ႔ရစဥ္

 (ဓါတ္ပုံ – ဧရာ၀တီ)