လြန္ခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အေစာပိုင္းက နယူးဇီလန္ေတာင္ပုိင္း ကၽြန္းတစ္ခုမွာ ၅ေပေက်ာ္ ကင္မြန္ႀကီးတစ္ေကာင္  ေတြ႔ရွိ(ဓါတ္ပံု)
BBC