တန္ဖိုးၾကီးေပး၀ယ္ထားရတဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္းကို မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ခၽြတ္ယြင္းပ်က္စီးသြားမွာကို လူတိုင္း စိုးရိမ္ၾကတာ မဆန္းပါဘူး။ တကယ္လို႔ ဖုန္းက လြတ္က်ျပီး မွန္အက္သြားတာ၊ စက္ ခဏခဏဟန္းတာေတြမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဖုန္းသစ္ မ၀ယ္ႏုိင္ေသးခင္အထိ သည္းခံျပီး ကိုင္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ယူေကအေျခစိုက္တဲ့ ဆဲလ္ဖုန္းေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ေနတဲ့ ၀က္ဆိုက္တစ္ခုကေတာ့ ဖုန္းေတြကို ဖ်က္စီးပစ္ရမယ့္ စမ္းသပ္မႈအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးေနတာ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀က္ဆိုက္ရဲ႕အဆိုအရ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကို တစ္ႏွစ္အတြင္း ေျခာက္လံုးကေန ဆယ္လံုးအထိ ခြဲပစ္ႏုိင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္လစာ ၃၆၅,၀၀ ေပါင္အထိ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီအလုပ္ကို စိတ္၀င္စားသူဟာ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြရဲ႕နည္းပညာကို စိတ္၀င္စားဖို႔ လုိအပ္ျပီး ဖုန္းေတြကို ဖ်က္ဆီးဖူးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳလည္း ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ အေရး၊အဖတ္ ကၽြမ္းက်င္ဖို႔ လိုအပ္သလို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔လည္း ရင္းႏွီးသူ ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီဖုန္း ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္တဲ့ ၀က္ဆိုက္က သူတို႔ေဖာက္သည္ေတြဟာ ဖုန္းထဲမွာ RAM ဘယ္ေလာက္ပါသလဲဆိုတာထက္ ဒီဖုန္းဟာ ပ်က္စီးဖို႔ ဘယ္ေလာက္လြယ္ကူသလဲဆိုတာကိုပဲ စိတ္၀င္စားၾကတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

Planet Myanmar