တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေခြးသားစားပြဲေတာ္သို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ ေခြးမ်ားသယ္ေဆာင္လာသူမ်ားကို လမ္းခုလတ္၌ တိရိစာၦန္ခ်စ္တတ္သူမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းပိတ္ဆို႔႐ိုက္ႏွက္ကာ ေခြးမ်ားကိုကယ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္၊ထို႔ေနာက္ အသက္မဲ့ေနေသာေခြးမ်ားႏွင့္အတူ ၎တို႔အားဓါတ္ပံုအတူ႐ိုက္ေစကာ ထပ္တူခံစားေစရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ။

Si Thu