ျမန္မာ U 20 ေဘာလုံးသမား သန္းပုိင္ဟာ ဇာတိေျမ သီေပါၿမိဳ႕တ၀ုိက္ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရး လႈပ္ရွားေနရာ ယေန႔မွာ ေတာ့ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ရွိ လာၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္တခုရဲ႕ တစိတ္တပုိင္း အျဖစ္ ၿမိဳ႕ခံလူငယ္ေတြနဲ႔ ေတြဆုံခဲ့တဲ့အျပင္ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာလည္း အခုလုိ ေဘာလုံးကစားကာ သရုပ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ- တင္ေမာင္သိန္း / ဧရာ၀တီ