မႏၲေလးတိုင္း အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဦးပိန္တံတားမွ ေဆြးျမည့္ ၍ အစားထိုး လဲလွယ္ရမည့္ တိုင္အေဟာင္းမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ ဦးစီးဌာန (မႏၲေလး ဌာနခြဲ) ၏ ျပတိုက္တြင္ ျပသထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ၾကဴက ေျပာၾကားသည္။

ဦးပိန္တံတားကို ၾသဂုတ္လမွ စတင္ၿပီး ေရွးမူမပ်က္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး တံတား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခ်က္တြင္ ဦးစြာ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဆြးျမည့္တုိင္ေဟာင္း ၁၀၀ အား တုိင္သစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဦးပိန္တံတား ျပင္ဆင္ရန္ အစိုးရမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂,၂၇၀ ခ်ထားေပးၿပီး တိုင္ေဟာင္းမ်ား ေနရာတြင္ ကြ်န္းတိုင္မ်ား အစားထိုး လဲလွယ္မည္ ျဖစ္သည္။ဦးပိန္တံတား ကြ်န္းတိုင္ေဟာင္းဟု ဆိုကာ အတုအပ ျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ေပ ပတ္လည္လွ်င္ ေဒၚလာ ၅,၀၀၀ ခန္႔ ေစ်းေပါက္ ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ဦးပိန္တံတားတြင္ လဲလွယ္မည့္ တုိင္လုံးမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္၊ သစ္ေတာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစုိေျပေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွ ကၽြန္းတုိင္မ်ားအား ကူညီေတာင္းခံ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။
ေပအရွည္ ၄,၀၀၀ နီးပါးရွိၿပီး ကၽြန္းတုိင္လုံးေပါင္း ၁,၀၈၆ တုိင္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ သက္တမ္း ၁၆၄ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဦးပိန္တံတားအား ေရွးမူမပ်က္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

Xinhua