စစ္ကိုင္းတိုင္း အင္းေတာ္ၿမိဳ႕မွာ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈျဖစ္၍ၿမိဳ႕ခံနယ္သူနယ္သားမ်ားဒုကၡေရာက္ေန….