တစ္ညတာေကာင္းေကာင္းအိပ္စက္မႈဟာ ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ညတစ္၀က္ေလာက္ပဲအိပ္ရတဲ့သူနဲ႔ယွဥ္ရင္ဖိအားကိုပိုၿပီးေကာင္းေကာင္းရင္ဆိုင္ရွင္းထုတ္ႏိုင္တယ္လို႔
ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ သိရပါတယ္။

ညအိပ္ခ်ိန္စုစုေပါင္း ၈ နာရီဆိုရင္ မဆိုသေလာက္ နာရီပိုင္းေလာက္ အိပ္ရတဲ့သူေတြမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ၊ ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းခ်က္ေတြ ေတြ႕ရၿပီး အဲ့ထက္၀က္ျဖစ္တဲ့ ၄ နာရီေလာက္ အိပ္လာရရင္ကိုပဲ ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္ေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျဖစ္ထြန္းလာေစၿပီး ဖိအားေတြကိုလည္း ပိုမိုရင္ဆိုင္လာႏိုင္ပါတယ္။

အိပ္ခ်ိန္အျပည့္အ၀ အိပ္ရတဲ့သူေတြကေတာ့ ဘယ္ေျပာေကာင္းမလဲ ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္လံုး၀ကို မေတြ႕ရဘူးလို႔ ေလ့လာမႈမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ 


ဒီေလ့လာမႈမွာ စမ္းသပ္ခံလူ ၁၅ ဦးပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ Uppsala တကၠသိုလ္မွ သုေတသီ Jonathan Cedernaes က ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္