ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္မွ မီဒီယာမ်ားအား အင္တာဗ်ဴး ေျဖၾကားေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၆၀ ေက်ာ္ကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္႕ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းကို အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ဳိးသား ပါတီမွ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ဆင္ဟြာကို ယေန႔ေျပာသည္။

ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝက “ မဲဆႏၵနယ္ အားလံုး ၆၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေရာ ေတာင္ပိုင္းေရာ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေရာ မဲဆႏၵနယ္ အကုန္လံုးကို ဝင္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္တယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီ္မွ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္အေနျဖင္႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေတာ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံမည္ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ဆိုသည္။

ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္ ကေတာ႔ ေျမပံုႏွင္႔ မင္းျပား မဲဆႏၵနယ္မွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ေနရာမွ ဝင္ၿပိဳင္မည္ဟု ဆိုသည္။ယခုကဲ႔သို႔ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ ရွိသည္႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီမွ ေရြးခ်ယ္ ေပးလိုက္သည္႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကို ဗဟို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ေရးမွ ျပန္လည္ စိစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္႔ ေမာင္ေတာ၊ ေျမာက္ဦး၊ ရေသ႔ေတာင္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ အမ္း၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္ စသည္႔ မဲဆႏၵနယ္ တခ်ဳိ႕ကိုေတာ႔ ျပန္လည္ စိစစ္ရန္ ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီသည္ ဦးေအးသာေအာင္၏ ALD (ရခိုင္ ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ) နွင္႔ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္၏ RNDP (ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ) ၂ ခု ေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္ ရခိုင္ အမ်ဳိးသား ပါတီအေနျဖင္႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ RNDP အေနျဖင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခုကိုသာ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ခဲ႔ၿပီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၇ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၆ ေနရာ ႏွင္႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၁၀ ေယာက္ ေက်ာ္ အနိုင္ရရွိ ခဲ႔သည္။ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ SNDP (က်ားျဖဴပါတီ) ၿပီးလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ အမ်ားဆံုးတိုင္းရင္းသား ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည္။

Xinhua