ဗဟိုဘဏ္မွ ဖြင္႔ေစ်း အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁,၂၀၀ ျဖင္႔ ေစ်းျမႇင္႔ ဖြင္႔ၿပီးသည္႔ ေနာက္ ျပင္ပတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေပါက္ေစ်း ဆက္လက္ ျမင္႔တက္ခဲ႔ၿပီး ယေန႔ညေနတြင္ တစ္ေဒၚလာ လွ်င္က်ပ္ ၁,၂၇၈ အထိ ျမင္႔တက္ခဲ႔သည္။

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေစ်းကြက္ကို ေစာင္႔ၾကည္႔ ေလ႔လာသူ ဦးစန္းဝင္းက “ဗဟိုဘဏ္ ကလည္း ဖြင္႔ေစ်းကို တေန႔ နည္းနည္းစီ ျမႇင္႔ၿပီး ေစ်းဖြင္႔တယ္။ ျပင္ပ ေပါက္ေစ်းက လည္း ၁,၂၃၀ ကေန တေန႔ကို နည္းနည္းခ်င္းစီ လိုက္တက္ လာတယ္။ အခုေတာ႔ ၁,၂၇၈ က်ပ္အထိ ျမင္႔တက္လာတယ္’’ ဟု ဆင္ဟြာ ကိုေျပာသည္။

ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ေတာ႔ ဗဟိုဘဏ္မွ တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁,၂၃၀ ျဖင္႔ ေစ်းဖြင္႔ခဲ႔ၿပီး၊ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားတြင္ေတာ႔ တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁,၂၄၀ ျဖင္႔ ေစ်းဖြင္႔ခဲ႔သည္။စီးပြားေရး ေလ့လာသူ ဦးသန္းစိုး (ေဘာဂေဗဒ) က “အခုလို ဆက္တိုက္ ျမင္႔တက္တာကေတာ႔ စီးပြားေရးက ေအးေနတယ္။ အိမ္ၿခံေျမက ေစ်းက်တယ္။ အဲဒီေတာ႔ ေဒၚလာဘက္ကို လွည္႔ၿပီး ေစ်းကစားလာ ၾကတယ္။ ေစ်းကစားသူေတြေၾကာင္႔ ဆက္တိုက္ ျမင္႔တက္ေနတာလို႔ ယူဆရပါတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုေတာ႔ သြင္းကုန္လိုင္စင္ႏွင္႔ လိုအပ္သည္႔ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ျပနိုင္လွ်င္ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားမွ တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁,၂၄၀ ျဖင္႔ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ေဒၚလာေစ်း ျမင္႔တက္မႈေၾကာင္႔ ေဒၚလာ ႏွင္႔ သြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္း ျမင္႔တက္ လာခဲ႔သည္။

ယေန႔ညေနတြင္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁,၂၇၈ ၊ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြ တစ္ယူနစ္ကို က်ပ္ ၁,၂၄၀၊ ေရႊတစ္က်ပ္သားကို က်ပ္ ၇၄၅,၅၀၀ ရွိပါတယ္။

Xinhua