မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္စဥ္ဝါေခါင္လဆန္း ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ေတာင္ျပံဳးပြဲမွာ ေတြ႔ရတဲ့ နတ္ညီလာခံျမင္ကြင္းမ်ား

ဓာတ္ပံု – အိမ္ခိုင္ျမဲ / DVB