ကိုယ္ေတြ ့ေဆးနည္းေလးပါ ကြ ်န္ေတာ္၏ဇနီးမွွာတေနကုန္မိုးမိျပီးေနာက္ဒူးအဆစ္မွာေရာင္ေနျပီးကိုက္ခဲလ်ွက္ရွိပါသည္။


ေဆးေပါင္းစံုလိမ္းစမ္းႀကည္ ့ပါသည္သက္သာသလိုလိုနွင္ ့ပို၍သာဆိုးလာပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေရအိမ္ဝင္ရာတြင္မထိုင္နိဳင္မထနိဳင္နွင္ ့ပင္ေတာ္ေတာ္ေလးဆိုးေနရာ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္မွေဂါက္ေရာဂါျဖစ္ေနေသာသူ၏သမီးးအားထိုေဆးနည္းနွင္ ့ကုေပးရာသက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားသျဖင္ ့စမ္းကု
ႀကည္ ့ပါဟုဆိုသျဖင္ ့သံုးႀကည္ရာေပ်ာက္ကင္းပါေသာေႀကာင္ ့အလားတူေဝဒနာရွင္မ်ားအားသက္သာ
ပါေစျခင္းငွာတင္ေပးလိုက္ပါသည္။

ေဆးနည္းမွာ ေဂြးေဒါက္ရြက္ကိုေရအနည္းငယ္နွင္ ့ေထာင္း၍၎အရည္နွင္ ့သနပ္ခါးကိုေသြး၍
ဒူးမွစ၍ေျချဖားထိလိမ္းေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။


ေရာဂါအနဳအရင္ ့အလိုက္ ေန ့စဥ္ ေရခ်ိဳးျပီးတႀကိမ္ညအိပ္ယာဝင္တႀကိမ္လိမ္းေပးပါ။သိသာစြာသက္သာ
လာပါမည္။

Mg Naing