ေမြးဖြားျပီး ၃ ပတ္ဝန္းက်င္သာ ၾကာေသးတဲ့ တရုတ္ျပည္မွာ ပန္ဒါ ေပါက္ေလးဟာ မီဒီယာ မိတ္ဆက္ပြဲမွာ ပရိတ္သတ္မ်ားကို လက္ခါရမ္းျပခဲ့ ပါတယ္။ ယင္းသုိ႔ လက္ျဖင့္ ႏွုတ္ဆက္ျပသခဲ့မွုေၾကာင့္ ၾကည့္ရွုသူမ်ားဟာ ပန္ဒါေပါက္ေလးကို ပိမို ခ်စ္သြားေစခဲ့ ပါတယ္။ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ တရုတ္ျပည္မွာ နာမည္ၾကီး ပန္ဒါမေလး Ting Ting ကေန ေမြးဖြားလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


၂၀၀၈ ခုႏွစ္တုန္းက ၾကီးမားတဲ့ ေျမငလ်င္ဓာတ္ကို ခံရျပီး လူေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးတဲ့ ေဒသမွာ ထူးျခားစြာပဲ အသက္ရွင္က်န္ခဲ့တဲ့ ပန္ဒါမေလး Ting Ting ကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾက ပါတယ္။ သူမရဲ႕ ေမြးဖြားလာတဲ့ ပန္ဒါေပါက္ေလးကို အမည္မေပးရေသးပါဘူး။ ကမၻာေပၚမွာ ပန္ဒါအေရအတြက္ဟာ ၁၈၆၃ ေကာင္ပဲ ရွိေတာ့ျပီး အေကာင္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္က တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္ ေတြက ေမြးျမူထား ပါတယ္။ 
က်န္တဲ့အေကာင္မ်ားကေတာ့ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ေတာေတြထဲမွာ ရွင္သန္ က်က္စားၾက ပါတယ္။ အျခား ႏုိင္ငံရဲ႕ ေတာေတြထဲမွာ မရွိပါဘူး။ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ပိုင္းမွာ ရွင္သန္ေနထိုင္မွုမ်ားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ပန္ဒါမေတြဟာ တစ္ႏွစ္မွာ ၂ ရက္သုိ႔မဟုတ္ ၃ ရက္သာ ပန္ဒါအထီးနဲ႔ မိတ္လိုက္တာေၾကာင့္ ပန္ဒါေမြးဖြားႏုိင္ေခ်လည္း နည္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ပန္ဒါဟာ တျဖည္းျဖည္း ရွားပါးလာျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္ဒါကို ကမၻာေပၚမွာ ခ်စ္စရာ အေကာင္းဆံုး တိရစၧာန္အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ထားၾက ပါတယ္။

ရိုးရာေလး