ေရအားလၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ တ႐ုတ္တာဘိုင္စက္မ်ား။Photo: ျမအိုးစည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္မွ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္သက္ တမ္းၾကာျမင့္စြာ အသုံးျပဳခဲ့သည့္အ တြက္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ားျပားလ်က္ ရွိေသာ ကေလးၿမိဳ႕ ဇီးေခ်ာင္းေရအား လၽွပ္စစ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဂ်ပန္ စက္၊ ဂ်ပန္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အစား ထိုးျပဳျပင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

”အခုတပ္ဆင္အသုံးျပဳေနတဲ့ စက္ေတြက တ႐ုတ္စက္ေတြပါ။ တစ္လုံးက လုံးဝအသုံးျပဳလို႔မရဘူး။ အ ခုတစ္လုံးတည္း အေကာင္းရွိတာပါ။ အဲဒီတစ္လုံးကလဲ အခု ဇူလိုင္လကုန္ မိုးေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတဲ့အတြက္ အခုျပန္ျပင္ဖို႔ စီစဥ္ေနရတယ္။ ၿပီး ေတာ့ ေရေလွာင္စနစ္၊ ေရေျမာင္း စနစ္ေတြလဲ ႏွစ္သက္တမ္းၾကာတဲ့အ တြက္ ျပဳျပင္ဖို႔လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ စက္ေတြကလဲ ေဟာင္းေနၿပီျဖစ္တယ္” ဟု ကေလးခရိုင္ လၽွပ္စစ္ဌာနမွ တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။


ကေလးၿမိဳ႕ ဇီးေခ်ာင္းေရအား လၽွပ္စစ္သည္ စတင္တည္ေဆာက္စဥ္ ကာလက စက္ႏွစ္လုံးေပါင္း ၆ ဒသ မ ၅ ကီလိုဝပ္ထြက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္မႈအရ ဂ်ပန္စက္၊ ဂ်ပန္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ဇီးေခ်ာင္း ေရအားလၽွပ္စစ္ကို ျပဳျပင္ၿပီးပါက ကေလးစက္မႈဇုန္၊ ကေလးတကၠသိုလ္၊ လွိုင္သာယာရပ္ကြက္ႏွင့္ ေတာင္ဖီ လာရပ္ကြက္တို႔ကို တစ္နိုင္တစ္ပိုင္ လၽွပ္စစ္မီး ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕ကို မဟာဓာတ္အားလိုင္း မွလည္းေကာင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕ ေျမာက္ ပိုင္းေဒသမ်ားကို ရာဇၿဂိဳဟ္ဆည္ ေရ အားလၽွပ္စစ္မွလည္းေကာင္း လၽွပ္ စစ္မီးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ ေမာင္သန္းကပင္ ထပ္မံေျပာသည္။

ရာဇၿဂိဳဟ္ဆည္ ေရအားလၽွပ္ စစ္သည္ လာမည့္ ၂၀၁၆ တြင္ လၽွပ္ စစ္မီးရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဂန႔္ေဂါဘက္မွ သြယ္တန္းလာသည့္ ေကဗြီ ၂၃၀ မ ဟာဓာတ္အားလိုင္းမွာလည္း ၂၀၁၆ တြင္ ကေလးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ ရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Democracytoday‬