ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အ ေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ခ်စ္သုေဝက ေျပာသည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်စ္သုေဝ သည္ စက္တင္ဘာအတြင္းက နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြ ေထြညီလာခံ (United Nations General Assembly)သို႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ အဆုိပါခရီးမွာ ‘ကေလးတစ္ေယာက္ (၅)ႏွစ္ေရာက္ဖို႔ တို႔ေတြကူညီစို႔’ အစီအစဥ္၏ သံတမန္အေနျဖင့္ ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းညီလာခံတြင္ ခ်စ္သုေဝက လက္ေဆးျခင္း အက်ိဳးေက်း ဇူးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ ျမႇင့္တင္မႈအေၾကာင္း အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ရာထူး ႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအဝင္ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းမွာ ကာ ကြယ္ကုသႏုိင္တဲ့ ဝမ္းပ်က္ဝမ္း ေလွ်ာနဲ႔ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေတြ ေၾကာင့္ ၁၅ စကၠန္႔တုိင္းမွာ ကမၻာ ေပၚမွာရွိတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ ေသဆံုးေနတာကို သိရွိရေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အံ့အား ထိတ္လန္႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လက္ေဆးျခင္းရဲ႕ အေရးႀကီးပံုနဲ႔ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ႀကီးမား တဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္တယ္ဆုိ တာကိုလည္း နားလည္သြားၾက တယ္။ အႏုပညာရွင္ေတြအပါ အဝင္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ကပါ ‘ကေလးအသက္ (၅)ႏွစ္ ေရာက္ဖို႔ တို႔ေတြကူညီစို႔’ လႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံအားေပးၿပီး သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္လည္း ကတိသစၥာျပဳၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု ခ်စ္သုေဝက ေျပာသည္။

ယင္းခရီးစဥ္တြင္ ခ်စ္သုေဝ သည္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ Unilever Hygiene and Nutrition Launch တြင္ အမွာ စကားေျပာၾကားခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

‘‘ကေလးေသေပ်ာက္မႈႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ Hand Wash-ing သည္ လြယ္ကူၿပီး ႐ိုးရွင္းေပ မယ့္ လူတုိင္းလုပ္ရမယ့္အရာဆို တာကို အေကာင္းဆံုးေျပာျပႏုိင္ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီပြဲေလးမွာ ထရီဇာ ေျပာေတာ့ ထရီဇာေျပာတဲ့ အ ေၾကာင္းအရာေတြကို အားလံုးႏွစ္ သက္သေဘာက်တယ္လို႔ ယံု ၾကည္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိ ေတာ့ ထရီဇာ စကားတစ္ခြန္းေျပာ လိုက္ေတာ့ တက္ေရာက္လာတဲ့ သူေတြက လက္ခုပ္ထတီးပါ တယ္’’ဟု ခ်စ္သုေဝက ေျပာ သည္။

ဇြဲဉာဏ္ – 7day