ျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊနန္းေတာ္အား ေတြ႕ရစဥ္။ Photo: ျမတ္သစ္ခိုင္။

မႏၲ ေလးၿမိဳ႕အထင္ကရ သမိုင္းဝင္ျမနန္း စံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးပတ္လည္ရွိ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံမ်ားကို ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၈၀ အကုန္အက်ခံ၍ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

”ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈက ဘတ္ဂ်က္ေငြ ရရွိေပၚမူတည္ၿပီး ေရွးေဟာင္းအေမြ အႏွစ္အေဆာက္အအုံေတြကို ဌာန အေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေနပါ တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလဲ သဘာဝဒဏ္နဲ႔ လူေတြေၾကာင့္လဲ ပ်က္စီးမႈအျပင္ ႏွစ္ ကာလၾကာျမင့္တဲ့အတြက္ ေဆြးျမည့္ ၿပီး ႀကံ့ခိုင္မႈအားနည္းတာေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈေတြလုပ္ ေနတယ္”ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန(မႏၲ ေလးဌာနခြဲ)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ျပန္လည္ျပဳျပင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ နန္းၿမိဳ႕ရိုးပတ္လည္ ရွိ ယို႔ယြင္းပ်က္စီးေနေသာနန္းၿမိဳ႕ရိုး ျပာသာဒ္အမွတ္(၉)ႏွင့္ (၁၀) တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ နန္းျပာသာဒ္ေတာ္မွ ထီးေတာ္အား ေရႊေဆးျပန္လည္ သုတ္ ျခင္းႏွင့္ အမိုးမ်ားဆီေဆးနီညိဳသုတ္ ျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ဝဲပြဲ တက္ေဆာင္၊ လက်ၤာပြဲတက္ေဆာင္၊ ေမာင္းေတာ္ေဆာင္၊ လက္ဖက္ ရည္ ေတာ္ေဆာင္၊ ေဇတဝန္ေဆာင္၊ နန္း ျမင့္ေမၽွာ္စင္၊ မွန္နန္းေဆာင္တို႔မွ အ မႊမ္းပန္းမ်ားႏွင့္ ေရတံေလၽွာက္မ်ား ႀကံ့ခိုင္ေရးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ နန္း ေတာ္ေဆာင္ အျပင္ဘက္ေလၽွာက္လမ္း သစ္သားၾကမ္းခင္းတစ္ေလၽွာက္ ႀကံ့ ခိုင္ေရးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝရွင္ မင္းတုန္းမင္း တရားႀကီးႏွင့္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ားကိုလည္း ေကာင္း ျပန္ လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးကို ခ်ိဳခ်ိဳေဇာ္ကုမၸဏီက တာ ဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိကာ ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚမူ တည္၍ အေရးေပၚျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ရမည့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္း နန္းၿမိဳ႕ရိုးအုတ္ခုံမ်ား ျပန္လည္တူး ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပင္းယေခတ္လက္ရာ ဂူႀကီးသုံးလုံးႏွင့္ အင္းဝရွိ ဂူေတာ္သစ္ ဘုရား ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

MTK – Democracytoday‬