မ်က္စိကြယ္ေနတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ေၾကာင္႔ ဆရာဝန္ေတြ အံ႔အားသင္႔ခဲ႔ရပါတယ္။ အဲ႔ဒီ႔အမ်ိဳးသမီးဟာ အသက္အရြယ္မတူ၊ က်ား/မ မတူ၊ စိတ္အေျခအေနမတူ စတဲ႔ စိတ္ ၁၀ မ်ိဳး ျဖစ္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္အေျခအေန ၁၀ မ်ိဳးအနက္မွာ ၈ မ်ိဳးေလာက္က မ်က္စိ လင္းပါတယ္။ တစ္ခါတေလဆို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း သူဟာ တျခားသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ စိတ္ေျပာင္းသြားၿပီး မ်က္စိကြယ္သြားတတ္ပါတယ္။

သူ မ်က္စိကြယ္တာဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေၾကာင္႔မဟုတ္ဘဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေၾကာင္႔လုိ႔ ဆရာဝန္ေတြ သိလိုက္ရခ်ိန္မွာ စိတၱကုထံုး လုပ္ဖို႔ကို အၾကံျပဳခဲ႔ပါတယ္။ သူဟာ စိတၱကုထံုးခံယူဖို႔ အၾကံျပဳခ်က္ရၿပီးတဲ႔ေနာက္ ၁၃ ႏွစ္အၾကာမွာေတာ႔ သူ႔မွာ စိတ္ ၁၀ မ်ိဳးထက္ကို မ်ားေနတာ သြားေတြ႔ရပါတယ္။

ထူးဆန္းတာက တခ်ိဳ႕စိတ္အေျခအေနေတြမွာ မတူညီတဲ႔ ဘာသာစကားေတြနဲ႔ေတာင္ ဆက္သြယ္ေျပာဆို တာပါပဲ။

Skyler