မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆင္းစဥ္ ဓားျဖင့္တိုက္ခိုက္ခံခ့ဲရသည့္ NLD ပါတီ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးႏိုင္ငံလင္း ယေန႔တြင္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၅ ရပ္ကြက္အတြင္း ဆိုကၠားမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္စည္းရံုးေရးတြင္ ျပန္လည္ပါ၀င္ခ့ဲသည္။

ဦးႏိုင္ငံလင္းသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခန္႔က မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆင္းေနစဥ္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ မာန္ေျပ ၈ လမ္းထိပ္တြင္ ဓားရွည္ကိုင္ေဆာင္ ၃ဦး၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံု – ထြန္းထြန္း/ဧရာ၀တီ