စစ္ကုိင္းတုိင္း ဒီပဲရင္း မဲဆႏၵနယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ က ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဆုိေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်င္းနီ၊ ဥာဏ္လင္းေအာင္၊ သရုပ္ေဆာင္ ၀ါ၀ါေမေမာင္ အပါအ၀င္ တျခားေသာသရုပ္ေဆာင္ အဆုိေတာ္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚကာေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ – သစ္ေနမုိး/ ဧရာ၀တီ