ခ်စ္သူဘ၀။ ။ အလကားေနရင္း …အၾကည့္ခ်င္းဆံု၏

အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀။ ။ အၾကည့္ခ်င္းဆံုလွ်င္လည္း အလကားျဖစ္၏

ခ်စ္သူဘ၀။ ။ အလကားေနရင္း ခ်စ္သူကို တမ္းတ၏

အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀။ ။ ခ်စ္သူကိုတမ္းတေသာ္လည္း အလကားျဖစ္၏

ခ်စ္သူဘ၀။ ။ ကေလး ဘယ္ႏွေယာက္ယူလိုက္မည္ဟုစိတ ္ကူး၏

အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀။ ။ ကေလးမယူျဖစ္ခဲ့ရင္အေကာင္းသ ားဟု ေတြး၏

ခ်စ္သူဘ၀။ ။ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္သမွ် သူ႔အားေပးလို၏

အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀။ ။ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္သမွ် ဘဏ္တြင္တိတ္တိတ္ေလးထားလို၏

ခ်စ္သူဘ၀။ ။ မႊန္ေနေသာ္လည္း ကိစၥမရွိ

အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀။ ။ ကိစၥရွိမွ မႊန္၏

ခ်စ္သူဘ၀။ ။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဖုန္းေျပာလွ်င္ တုိုးတိုးေလးေျပာ၏

အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀။ ။ ဖုန္းထဲမွေအာ္လိုက္ရသည္ကိုပင္အာ းမရ

ခ်စ္သူဘ၀။ ။ သူ႔ေမြးေန႔ကို အလြတ္ရ၏

အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀။ ။ ကိုယ့္ေမြးေန႕ကိုပင္ အလြတ္မရ

ခ်စ္သူဘ၀။ ။ လူေတာထဲတြင္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္၍သြားေလ့ရွိ၏

အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀။ ။ လူေတာထဲတြင္ မ်က္ေစာင္းခ်င္းခ်ိတ္၍သြားေလ့ရွ ိ၏

ခ်စ္သူဘ၀။ ။ ခ်စ္သူအေၾကာင္းသာေျပာ၏

အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀။ ။ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရာအေၾကာင္းသာေတြ း၏

ခ်စ္သူဘ၀။ ။ ခ်စ္သူလုပ္သမွ် စိတ္၀င္စား၏

အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀။ ။ လူေပါင္းမွားခဲ့သည့္အတြက္ ရင္ထုမနာျဖစ္၏…….:)

Credit : myanmarinsingapore