ေခြးေမြးထားတာ သင္႔ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ႔ အခ်က္ကို ေျပာျပစရာတစ္ရပ္ ေတြ႔ရွိပါၿပီ။ အိမ္ေမြးေခြးတစ္ေကာင္ ေမြးထားရင္ ကေလးငယ္ဘဝရဲ႕ ပူပန္ေသာက ဒဏ္ေတြကို မခံစားရႏုိင္ဘူးလို႔ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ႔တဲ႔ ေလ႔လာမႈသစ္တစ္ရပ္ကို Preventing Chronic Disease ဂ်ာနယ္မွာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ႔ပါတယ္။

Basset ေဆးရံု၊ Okalahoma က်န္းမာေရးသိပၸံစင္တာႏွင္႔ Dartmouth ေဆးတကၠသိုလ္တို႔မွ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ကေလးငယ္ေပါင္း ၆၄၃ ေယာက္ကို ၁၈လေက်ာ္ ေလ႔လာသံုးသပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္အခ်ိဳးအစား၊ ရုပ္က်န္းမာေရး နဲ႔ စိတ္က်န္းမာေရး၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ရဲ႕ အေျခအေန စတာေတြကို မိဘေတြက ဇယားကြက္မွာ ျဖည္႔ေပးခဲ႔ရပါတယ္။

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အဆင္႔ေတြကို ထည္႔တြက္ခဲ႔ေပမဲ႔ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြက မွန္ကန္ေနတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ “အိမ္ေမြးေခြးေတြက ကေလးဘဝရဲ႕ ပူပန္ေသာကကို သက္သာေစတယ္။ လူမႈေရးပိုင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈခံရျခင္းအပိုင္း ပူပန္ေသာကေတြေပါ႔။” လို႔ သုေတသီေတြက ေရးသားခဲ႔ပါတယ္။

အိမ္ေမြးေခြးေတြက ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ေျပာစကားကို တံု႔ျပန္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက လူမႈေရး ပူပန္ေသာကကို သက္သာေစတဲ႔ သက္ေရာက္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ေမြးေခြးေတြဟာ ပူပန္ေသာက ေဟာ္မုန္းျဖစ္တဲ႔ cortisol ပမာဏကို ေလ်ာ႔က်ေစၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈေဟာ္မုန္းျဖစ္တဲ႔ oxytocin ပမာဏကို တုိးလာေစေၾကာင္း ယခင္ သုေတသနရပ္ေတြလဲ ရွိခဲ႔ပါတယ္။

Skyler – သစ္ထူးလြင္
Ref: Huffington Post