စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ခံစားေနရတာကို ေရရွည္ ဦးေနွာက္မွာ မစြဲကပ္ပါေစနဲ႔။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို အျမန္ဆံုး ေပ်ာက္ေအာင္ ကုသေပးပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို အနားကို ေရာက္ရိွလာေအာင္ ဆြဲေခၚျပီး စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို အေဝးမွာ ခ်န္ထားခဲ့ေပးပါ။

အေတြးအေခၚေတြကို သန္႔ရွင္းလာေအာင္ အရင္လုပ္ပါ။ ျပီးေတာ့ ေကာင္းတဲ့ အေတြးအေခၚေတြကေန မိမိရဲ႕ အလုပ္ေတြကိုလည္း အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းတဲ့အခါမွာ စိတ္ဖိစီးမႈ ဆိုတာဟာလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကင္းစင္လာပါလိမ့္မယ္။

အေတြးအေခၚေတြ မေကာင္းေနသ၍ အေတြးေတြ ညစ္ညမ္းေနသရႊ႕ ဘယ္ေတာ့မွာ စိတ္ေသာက ေရာက္စရာေတြကလည္း ကင္းစင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကလည္း အတုအေယာင္ေတြသာ ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)